Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3869
Toplam Ziyaret
: 3007779

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 39  Alan: Sosyal Bilimler

Yrd.Doç.Dr.Özgür Akpınar, Atilla Yıldız
KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ VE KRİZ SONRASI HAYAT DIŞI SİGORTACILIK SEKTÖRÜ PERFORMANS ANALİZİ (2007-2016)
 
Ekonomik krizler yaşanan bir finansal kriz sonrasında ekonomideki temel göstergelerin hızla bozulmasıdır. Ekonomik kriz yaşanan ülkelerde genelde GSMH'da azalma, likidite sıkışıklığı ve enflasyon/deflasyon sonucu fiyatların artması/azalması görülmektedir. Krizler ülke ekonomilerini makro ve mikro düzeyde olumsuz olarak etkilemektedir. Yaşanan kriz ortamı sadece ülke içerisinde kalmayıp yakın ilişkili olan diğer ülkeleri de etkileyebilmektedir. Aynı şekilde ülkeler arasında yayılan bu kriz yapısı ülke içinde de sektörler arasındaki ilişkilere bağlı olarak birbirini zincirleme etkileyerek yayılabilmektedir. Sigortacılık sektörü benzer risklerin paylaşılması, dağıtılması ve herhangi bir risk durumunda zararın karşılanmasının yanında finansal sistemin temel yapılarından biri olmuştur. Sigortacılık sektörü ekonomi içindeki birimlerin karşılaşılabilecekleri risklere karşı koruma sağlamasının yanında topladığı primlerle ekonomi içerisinde yatırım fonlarına katkıda bulunmaktadır. Küreselleşme ile birlikte finansal kurumların birbirleri arasındaki bağ daha da artmıştır. Bu bağın artması yaşanabilecek bir ekonomik kriz ortamından sigortacılık sektörünün önemli derece etkilenmesini de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 yılında görülen ekonomik krizinin gelişimi, Türkiye ve dünya sigorta sektörü üzerine etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise Türkiye’de hayat dışı sigortacılık sektörünün finansal performansı, prim üretimi ve bilanço verilerinden oluşan 8 değişken kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 2007 ve 2016 yılları arasını kapsamaktadır. Finansal performansın ölçülmesinde TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kriz, Sigortacılık Sektörü, Performans Değerlemesi, TOPSİS Yöntemi, Hayat Dışı SigortacılıkGLOBAL ECONOMIC CRISIS INSURANCE SECTOR IMPACT AND AFTER CRISIS NON-LIFE INSURANCE SECTOR PERFORMANCE ANALYSIS (2007-2016)
 
A situation in which the economy of a country experiences a sudden downturn brought on by a financial crisis. An economy facing an economic crisis will most likely experience a falling GDP, a drying up of liquidity and rising/falling prices due to inflation/deflation. Crises may affect a country’s economy both in micro and macro level. The current crisis environment can affect not only the center country but also other closely related countries. In the same way, this crisis structure spreading among the countries can spread by affecting each other depending on the relations between the sectors. The insurance sector has been one of the basic structures of the financial system, as well as sharing and distributing similar risks and compensating for damages in case of any risk. The insurance sector contributes to the investment funds within the economy with the premiums it collects as well as protecting the units within the economy from the risks that can be encountered. Along with globalization, the links between financial institutions have increased even more. The increase in this relation has brought the insurance sector to be significantly affected by an economic crisis that may be experienced. In this study, 2008 economic crisis and it’s effects over the global economy especially focusing on the insurance sector has been discussed. In the final section the financial performance of the non-life insurance sector in Turkey is measured by using eight different variables including premium production and financial ratios. The annual data used in the study is between the years 2007 and 2016. In order to measure financial performance, TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) method was employed.

Keywords: Economic Crisis, Insurance Sector, Performance Evaluation, TOPSİS Method, Non-Life InsuranceTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn