Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1712
Toplam Ziyaret
: 1398326

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 41  Alan: Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Hayati AYDIN
Kur’ân’ın İ’câz (Taklit Edilemezlik) Olgusu
 
İ'câz, Kur'ân'ın benzerinin getirilmemesi mücizesi ve onun bu hususta meydan okumasını ifade etmektedir. İ'câz, Kur'ân'ın Allah tarafından inzal edilmiş olduğunun kanıtı olarak tanımlandığından İslam geleneğinde hayli önem arz etmektedir. İslam'ın erken döneminde Hicri III (IX) asırda telaffuz edilen bu ifade her ne kadar Kur'ân'da geçmese de önemine binaen Müslümanlar arasında hüsn-ü kabul görmüş ve yaygın bir şekilde kullanım alanı bulmuştur. Kur’ân nazil olurken aşama aşama Araplara benzeri biz söz getirme konusunda meydan okumuştur. Tarihin kaydettiği kadarıyla onlar Kur‘ân’a karşı kayda değer bir söz söyleyemediler. Bu da Kur’ân’ın mucizevi bir kelam olduğunu ispat etmiştir. Bu realiteden hareketle Kur‘ân’a niye benzer bir söylenemiyor İ’câz konusunda yazılan kitapların ana teması olmuştur. Kur'ân çeşitli yönlerden muciz bir kelam olmasına rağmen daha çok tarih boyunca Kur'ân'ın belagattaki i'cazı, yani Kur'ân'ın ifade tekniği (Belagatı) üzerinde durulmuş, onun az bir ifadeyle çok anlam ve nükteleri ihtiva ettiği tahlil edilmeye çalışılmıştır. Ancak Kur'ân'ın mucizeliğine delalet eden başka bir takım meziyetler daha vardır. Bunlar Kur'ân'ın çok boyutlu dil kullanması ve iç insicamı; Kur'ân'ın fonetik (Nazmının) i'cazı; Kur‘ân’ın Gaybî İhbarları; İlmi gerçeklere ters düşmemesi gibi özelliklerdir. Makale Kur'ân'ın genellikle asrımıza bakan bu yönleri üzerinde durmakta ve bu hususlarda Ku'rân'ın mücize sayılıp sayılamayacağını sorgulamaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İ'câz, belagat, Tahaddi, Mu'cize ve Benzersiz.THE İMPOSSIBILITY OF IMITATING THE PERFECTION OF THE QURAN
 
İ'câz (the impossibility of imitating the perfection of the Quran) is the challenge of the Qur'an within the context of the wording in the Quran; this is highly important since it is the evidence of the revelation of the Qur'an by Allah. Although in the Quran this phrase is not pronounced as explicit statement during the early period of Islam, it is well recognized and has a widespread use. When the Qur’an was revealed it challenges step by step to the Arabs to say similar word as Qur’an. According to the determination of the history, they did could not said a remarkable word similar to the Qur'an. This proved that the Qur'an is a miraculous word. Based on this reality, why can not to be said something similar to the Qur'an. This has become the main subject of books written on İ'câz. Although it has various meanings within the context the Qur'an and posseses more than a meaning apart from its general signification, it signifies the extraordinary eloquence of the Qur'an throughout history. But there are other virtues of the Quran which are evidence of the miracle of the Qur'an. These are the multi-dimensional language usage of the Qur'an and their internal co-ordination; The phonetics of the Qur'an (Nazm's) i'cazı; The explanations about events which happen in past and future on invisible world; It is like the fact that it does not contradict scientific facts. The article focuses on such a Quranic dimension which is relevant to our century. The article is questioning the Quran's position in that it can be considered as the greatest miracle.

Keywords: Rhetoric, Eloquence, Challenge, Miracle and Unique.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn