Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1174
Toplam Ziyaret
: 1011070

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Sevil SARGIN
KUMLUCA’DA DENİZ OBALARI (ANTALYA)
 
Geleneksel mevsimlik konutların bir çeşidi olan deniz obalarının son örnekleri Antalya sahil kuşağında Kumluca İlçe merkezi sınırları içinde görülmektedir. Artan nüfusun ve çeşitlenen ekonomik faaliyetlerin baskısıyla her geçen gün büyüyen şehirler bir yandan doğal çevreyi kaplamakta ve dönüşü olmayan bir betonlaşma sürecine sebep olmakta diğer yandan doğal çevreyle uyumlu devamlı ya da geçici yerleşme birimleri olan geleneksel konutları da hızla yok etmektedir. Antalya İli sınırları içerisinde sahil kuşağında yer alan, çardak, oba, deniz obası olarak isimlendirilen mevsimlik yerleşmeler bunlara bir örnek oluşturmaktadır. Bir zamanlar Antalya şehrinin Konyaaltı gibi yakın plajlarında, Serik, Manavgat Titreyen Gölde ve Kumluca sahilinde bulunan bu mevsimlik yerleşmeler büyük ölçüde yok olmuşlardır. Turizm baskısının yoğun yaşandığı ve kıyıları büyük otellerin ya da şehirsel fonksiyonların kıyıları kapladığı sahil kuşağında örneği kalmayan bu mevsimlik yerleşmeler artık sadece Kumluca sahilinde görülmektedir. Yerel halkın “deniz obaları” dediği bu mevsimlik konutlar günümüzde de işlevsel özelliklerini korumaktadır. Kumluca sahilinde sadece yerli halkın yaz dönemlerinde kullandığı bu konutlarda çevreden kolayca temin edilen malzemeler kullanılmıştır. Ahşap malzemenin egemen olduğu bu yapılar yerden yüksek olarak tasarlanmıştır. Genelde yerden iki metre yüksek ve 4 ayak üzerine inşa edilen bu sayfiye yerleşmelerinde belediyenin belirlediği standartlara uymak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yerleşme alanında ağırlıklı olarak şehir esnafının, şehirde yaşayan memurların obaları bulunmaktadır. Kumluca belediyesinin insiyatifinde bulunan bu konutların kanuni bir güvencesi yoktur. Alınacak bir kararla kısa sürede yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu bağlamda bu çalışma ile Türkiye Yerleşme Coğrafyasına ve Geleneksel Mevsimlik Konut başlığı altına tarihi bir not düşme amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kumluca, Oba, Deniz Obaları, Geçici yerleşmeler, Yazlıklar, ÇardakSEA OBAS IN KUMLUCA (ANTALYA)
 
Cities are growing each passing day with increasing population and diversified economic activities. They are covering the natural environment, leading a non-returning concrete process and rapidly destroying traditional houses which are in harmony with the natural environment. Seasonal settlements, named as çardak, oba, sea oba which are located on the coastal shores within the borders of Antalya province, constitute an example of the traditional houses. Seasonal settlements that were once located on the nearby beaches of Konyaalti in Antalya city, Manavgat Titreyen Göl and Kumluca coast have substantially disappeared. These seasonal settlements are only seen on the coast of Kumluca. There is no any remain examples of oba in Antalya city and it’s districts, where tourism pressure is intense and the coastal areas are covered by large hotels or other urban functions. These seasonal settlements, which the local people call “deniz obaları”, maintain their functional features. The available materials are used in the residences of Kumluca coast and they are accommodated only during the summer by the local people. These buildings, which are dominated by wooden materials, are designed to be high from the ground. In general they are built on the 4 pillars and two meters high above the ground. Those settlements have to be comply with the standards set by the municipality. Generally, oba houses are owned by city tradesmen and state officers. There is no legal guarantee for these residences which under the initiative of Kumluca municipality. They are in danger of being destroyed a short time in case of a decision to be taken. In this context, this study aimed to make a historical note under the title of Settlement Geography of Turkey and Traditional Seasonal Housing.

Keywords: Kumluca, Oba, Sea Obas, Temporary Settlement, SummerhouseTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn