Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 732
Toplam Ziyaret
: 1397346

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Sevil SARGIN/ Rauf BELGE
KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TARİHİ İSTANBUL HAMAMLARI
 
Cami, çarşı ve hamam Türk İslam şehirlerinin en önemli unsurlarıdır. Türk İslam şehirlerinde şehrin en merkezi yerinde bu üç unsurun bir arada olması beklenir. Bunlardan tarihi hamamlar Türk İslam mimarisinin ve sosyal hayatının simgeleri olarak günümüze kadar işlevsel özelliklerini koruyarak gelmişlerdir. Bir kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ukdesinde bulunan hamamların özel mülk olarak işletilenleri ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü ile hisseli olanları da bulunmaktadır. Türklerin hâkimiyetinde kalmış bütün şehirlerde örneklerini gördüğümüz hamamlar özellikle İstanbul, Bursa, Edirne, Isparta, Konya, Erzurum, Diyarbakır ve daha birçok şehrimizde çok sayıda bulunmaktadır. Ancak günümüze ulaşmış olan hamamların büyük çoğunluğu imparatorluk başkenti olan İstanbul'dadır ve şehrin eski dokusunun izlerinin en yoğun olduğu Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Eyüp ilçelerinde yer almaktadır. Her ne kadar çoğu yıkılmış ve işlevini kaybetmiş olsa da hala işlevini sürdüren, iyi korunmuş ve turizm açısından da önem taşıyan hamamlar vardır. Bu tarihi yapılara sahip çıkmak Türk İslam kültür mirasına sahip çıkmak açısından önem taşır. Kültür coğrafyası açısından önemli bir simge, maddi kültürün çok önemli temsilcisi olan bu eserler hem Türklerde şehir hayatının kendine özgü bir medeniyeti temsil ettiğine şahitlik yaparlar hem de günümüz şartlarında turizm açısından önemli bir ekonomik potansiyel oluştururlar. Yani mevcut yapılara ve işlevlerine dikkat çekmenin kültürel anlamda olduğu gibi ekonomik anlamda da faydaları vardır ki bunların başında turizm için önemli bir çekicilik oluşturması gelir. Günümüzde gittikçe artan kültür turizmi, şehirlere ve şehirlerin geçmişe ait izlerine olan ilgiyi de arttırmıştır. Bu anlamda İstanbul’un tarihi hamamlarının günümüzdeki durumu, işlevsel özellikleri ve şehir içinde dağılışı irdelenmiştir. Ayrıca turizm açısından bir aktivite oluşturan ve ilgi çeken bu tarihi yapıların nasıl değerlendirildiği İstanbul için araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hamam, Coğrafya, İstanbul, Kültür, TurizmHISTORICAL TURKISH BATHS: A STUDY ON THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE AND EVALUATION FOR TOURISM PURPOSES
 
The mosques, bathhouses and bazaars are the most important constructions of Turk-Islam cities. These tree constructions are supposed to be located in Turk-Islam city centers. Until now as a symbol of social life and Turk-Islam architecture, historical baths have protected their functional characteristics. Whereas General Directorate for Foundations of Turkish Republic governs them, the directorate and individuals or the directorate operates the most of them fully. These baths which are found in every cities where they governed by Turkish States are notably located in the most of cities such as İstanbul, Bursa, Edirne, Isparta, Konya, etc. Protecting these constructions are crucial for handing Turk-Islam Culture Heritage down. These heritages, an important symbol for culture geography and material culture, symbolize both unique Turkish city life and financial potential in tourism attractions. Taking attractions to these constructions and their functions has cultural meanings besides financial meanings. It also creates an important attractions in tourism activities. These constructions create an increasing potential to different tourism activities including city, culture and nostalgia tourism. This study has a focus on and attention to historical baths which are mostly devastated. Especially in this sense, Historical Turkish Baths, which create a different activity in terms of tourism and touristic attraction, will be investigated for Istanbul.

Keywords: Hamam (Turkish Bath), Geography, Istanbul, Culture, TourismTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn