Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 470
Toplam Ziyaret
: 1245375

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

HACER ARSLAN KALAY, SERPİL SEVİMLİ DENİZ
KÜLTÜREL MİRAS KAYNAĞI OLARAK GEVAŞ İLÇESİNDE GELENEKSEL ÇORAP ÖRMECİLİĞİ
 
Bir kültür mirası öğesi olan el sanatları geçmişten günümüze insan hayatında birtakım ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkmış ve gelişim göstermiştir. Milletlerin kültürel yansımaları olan el sanatları bugün bir sanat dalı olarak karşımıza çıkmakta ve ait olduğu uluslar hakkında bilgi veren kaynak niteliği taşımaktadırlar. Genelde Anadolu ve özelde Van ili, bölgenin sahip olduğu köklü tarih süreci, bu coğrafyada doğarak günümüze kadar gelen kültürlerin varlığı ve farklı kültürlerle süregelen kaynaşma ile ortaya çıkan el sanatlarının etkin kullanıldığı ve günümüze kadar süregeldiği bir merkez olmuştur. Van İli’ne bağlı olan Gevaş ilçesi çeşitli el sanatı öğelerinin günümüzde de yapılmaya devam edildiği bölgelerden biridir. Yine çorap örmeciliği uzun yıllardır yapımı devam eden geleneksel bir el sanatı türüdür. Çorap, tamamen el işçiliği ile yün veya orlon ipten yapılmaktadır. Yöre kadınlarının ağır hava şartlarından korunma ihtiyacıyla örmeye başladıkları çoraplar zamanla el sanatları içinde yer almayı başarmıştır. Bu çalışmada kültürel bir miras olan el sanatları ve çorap örmeciliği, Van-Gevaş yöresine ait çorapların özellikleri, kullanılan motifler ve yöreye ait çorap örnekleri ile birlikte ayrıntılı olarak ele alınarak faklı yöre çoraplarıyla karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Van/Gevaş, kültürel miras, çorap örmeciliği, el sanatlarıAs a Cultural Heritage Resource Traditional Socks Knitting in Gevaş District
 
Handicrafts that are a cultural heritage item, has emerged and developed for provision some needs from past to present. Today Crafts, which are cultural reflections of the nations, are encountered as an art branch and they are the source of information about the nations they belong to. Province of Van is a center of effectively handicrafts and that continues to this day, because of to have a deep-rooted historical process and given the tracks left by the cultures living in this geography. The Gevaş district, which is bound to Van, is one of the regions where various handicraft items are still being performed. Sock knitting is a traditional handicraft type that has been under manufactured for many years. Socks are made entirely from hand with wool or orlon. Firstly, socks are made for protection from severe weather conditions by local women, today, they succeed to take a part in the handcrafts. In this study, handcrafts and knitting socks of Van- Gevaş region are discussed in general and type of knitting socks, used motifs and examples are explained.

Keywords: Van/Gevaş, cultural heritage, knitting socks, handicraftsTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn