Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexlerBugünkü Ziyaret
: 110
Toplam Ziyaret
: 773729

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 2  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Yasin Kılıçlı, Mehmet Aygün
KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri: Van Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir İnceleme
 
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ülke ekonomisinin canlanması, üretimin artması ve işsizliğin azalması noktasında önemli bir yere sahiptirler. KOBİ’lerin sorunları ile ilgili olarak ülkemizde yapılan çalışmalarda sürekli aynı sorunların ele alınması, bu işletmeler ile yeterince ilgilenilmediğini ortaya koymaktadır. Gelişmiş diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de KOBİ’lere yeterli düzeyde değer ve önem verilmeli, başarısız oldukları durumlarda destek verilmeli ve onların çalışma alanlarında engel teşkil eden sorunlar ortadan kaldırılmalı, bilhassa finansal ve pazarlama açısından desteklenmeli, gelişim gösterebilmeleri için çeşitli kolaylıklar sağlanabilmelidir. Bu noktadan hareketle Van ilinde bir araştırma yaparak Van Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin karşılaştıkları finansman sorunlarını incelenmek ve bu sorunlara ait çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada anket ve yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda KOBİ’lerin finansman sorunları açısından bakıldığında işletmelerin Döviz kuru, Enflasyon ve Faiz Belirsizliği, Gelir-Gider Akışlarındaki Sapmalar, Maliyetlerdeki Artışlar ve Reel Faizlerin Yüksek Oluşu karşılaştıkları en önemli sorunlar olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Finansman, Van.Financial Problems of SME’s and Recomendations for Solutions: An Examination on Van Organize Industiral Zone
 
Small and medium-sized enterprises (SMEs) have an important place at the point of revitalizing the country's economy, increasing production and reducing unemployment. The problems of SME’s with regard to our country in studies have consistently addressing the same issues, reveals not adequately dealt with these businesses. Advanced as in other countries, SME’s our country must be given a sufficient level of value and importance, support should be given in the event of failure and their problems must be eliminated, which pose an obstacle in workspace, in particular, should be supported from a financial and marketing perspective, in order to show development, them must be able to get a variety of amenities. From this point, a by researching in Van examine the financing problems faced of SMEs operating in Van Organize Industrial Zone and this research was carried in order to develop solution proposal for these problems. In this study were used questionnaire and face-to-face interview method As a result of the study, when looking the financing problems of SME’s from the perspective of enterprises, exchange rate, inflation and interest rate uncertainty, income-expenditure flow deviations, increases in costs remained high and real interest rates can be said to be the most important problems they face.

Keywords: SME, Finance, Van.Tam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn