Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 652
Toplam Ziyaret
: 1397266

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Sevda ARSLAN
KİRPİ VE KEHRİBAR TARAK REFİK HALİT KARAY'IN MİZAH YAZILARINDA KADINLIK VE SOSYAL HAYATTA KADIN
 
Refik Halit Karay, ilk dönem eserleriyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasî ve sosyal açıdan en karmaşık dönemlerinden birinde ,1908-1923, yazı dünyasının içinde yer alır. Bu dönemde, özgürlük vaadiyle iktidara gelen İttihat ve Terakki bekleneni verememiş; cemiyetin icraatları, Karay'ın yazılarından nasibini almıştır. Yazar, geniş dünya algısı ve yazar bilinciyle sadece hükûmeti değil, devletin çöküş sürecini, sosyal hayattaki çarpılıkları, kurumlardaki çözülmeleri yermiş, dile hâkimiyeti ve mizah gücü sayesinde geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır. Bu başarının bedeli de sürgüne gönderilmek olmuştur. Sürgün yılları yazarın eleştirel kimliğine katkıda bulunmuş, Anadolu ve sorunları ona yeni pencereler açmıştır. Yazılarında sorunları ironik olarak işlemeyi tercih eden Karay, kurmacayı, fıkraları, sembolleri kullanmayı iyi bilir. Nasreddin Hoca fıkraları, siyasi bir eleştirinin ortasında can bulur; bir papağan, kimsenin söyleyemediklerini dile getirir. Mizah yazılarının ortak izleği hükûmet politikaları olsa da sosyal hayat ve izleri, hemen hemen bütün yazılarında göze çarpar. Yazarın, kadın ve sosyal hayatta kadın kavramlarına yaklaşımı da bu eleştirel bakışın süzgecinden geçer. Kadının sosyal haklarını kazanamadığı bir dönemin yansıması olan bu yazılarda kadın, sınırlı bir alanda benliğinin sınırlı yanlarıyla vardır.

Anahtar Kelimeler: Refik Halit Karay, Kirpi, kadın, sosyal hayat, eleştiri“Kirpi” and Amber Comb Women in Feminine and Social Life in Refik Halit Karay's Humor Writings
 
Refik Halit Karay, takes place in one of the most complex political and social period of Ottoman Empire by his early period works; 1908-1923 world of writing. In this period İttihat ve Terakki which hasn’t been able to meet the expectations. He has wrote about actions of the community. He has satirised the government and the distortions in the social life and the institutional resolutions under favor of his having a good command of language and sense of humour. He’s reached a large audience of readers and exiled. The years of exile have contributed to the author's critical identity, and he has met Anatolia and its problems. Karay by ironicizing the problems in his writings, knows how to use fiction, tricks, symbols. Nasreddin Hodja jokes are used by him as political critique, a parrot expresses what nobody can say. Although the commonly humorous writings are on policies; the social life and its traces are seen in his writings. . His approach to the women and the women in the social life is also critical. He reflects the period when women have rights women and seen in a limited area and identity.

Keywords: Refik Halit Karay, Kirpi, woman, social life, criticTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn