Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1509
Toplam Ziyaret
: 2335587

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 54  Alan: Sosyal Bilimler

Okan CEYLAN
Kırklareli İlinde Serbest Cumhuriyet Fırkası: Parti Teşkilatlanması ve 1930 Belediye Seçimleri
 
Bu çalışma Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kırklareli ilinde örgütlenme sürecini ve partinin 1930 Belediye Seçimlerindeki siyasi başarısını ele almaktadır. Bu çalışma Kırklareli özelinde, Türkiye’de Tek Parti iktidarının liberal görüşlere sahip SCF ve liberalleri siyasal arenadan tasfiye etmek, devletçilik politikalarını ve Tek Parti otoritesini meşrulaştırmak olduğunu kanıtlama amacındadır. Bu bağlamda da 1930 Yerel Seçimleri yoluyla halkın iktidara olan siyasal desteğini de test ettiğini iddia etmektedir. Ancak, 1930 yılı Belediye Seçimlerinden önce Kırklareli ilinde bürokratik denetimsizliğin, ekonomik yılgınlığın ve Bulgaristan’ın savaş tehdidi görülmektedir. Kırklareli ilindeki topografyanın Trakya’nın diğer illerinin aksine daha dağlık olması ve 1929 İktisadi Buhran döneminde yaşam koşullarının daha zor olması nedeni ile Serbest Fırka muhalefetinin daha kolay seçmen tabanı bulduğu ve özellikle de Kırklareli kırsalında seçim zaferi kazandığı görülmüştür. Bir diğer ifade ile, bu çalışma, SCF’nin Kırklareli’deki siyasi başarısını toplumsal, ekonomik, siyasal ve coğrafi koşullara dayandığını belirtmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serbest Cumhuriyet Fırkası, Kırklareli, Tek Parti Yönetimi, Trakya, DemokrasiThe Free Republican Party in Kırklareli Province: The Party Organization and the Municipal Elections of 1930
 
This study deals with the organization process of the Free Republican Party (the FRP) in Kırklareli and the political success of the party in the Municipal Elections of 1930. This study aims to prove that the Single Party Rule of Turkey liquidated the FRP that had liberal views and the liberals from the political arena and legitimate the statist policies and the single party government specific to Kırklareli. In this context, this study claims the Single Party Rule tested the political support of people by means of the local election of 1930. However, it seems there were lack of bureaucratic inspection, economic frustration, and the war threat of Bulgaria before the Municipal Elections of 1930. Since the topography of Kırklareli is highland in contrast to other provinces of Thrace, and there were more difficult living conditions, it seems that the FRP could get voter base more easily and won a landslide victory in the rural parts of Kırklareli in the period of the Great Depression of 1929. In other words, this study specifies that the political success of the FRP in Kırklareli depends on the social, economic, political, and geographic conditions.

Keywords: The Free Republican Party, Kırklareli, The Single Party System, Thrace, DemocracyTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn