Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1161
Toplam Ziyaret
: 1011057

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

İlknur Bayrak İşcanoğlu
KIRGIZ KÜLTÜRÜNDE SU KÜLTÜ VE BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZ KADIN YAZARLARIN ESERLERİNE YANSIMASI
 
Kült, içerisinde inanma ve tapınma ile kutsal varlıklara saygı içerir. Animizm ise her şeyde bir ruh bulunduğu inancına dayanır. Animizme göre sadece insanda değil, her şeyde bir ruh vardır. İye inancı da temelinde animizmi barındırır. İye inancında tabiattaki unsurlara kutsallık verme düşüncesi yatar ve bu sebeple doğadaki her bir unsura (ağaç, sağ, su, orman, dağ…) bir kutsallık yüklenmiştir. Su kültü de bu inanca bağlı olarak gelişmiştir. İnsanoğlu yaşamın devamını sağlayan, canlılara hayat veren suya daima önem vermiştir. Suyun olmadığı bir hayatın mümkün olamayacağını anlayan insanoğlu onu kutsal görmüş ve ona olağanüstü özellikler vermiştir. Eski Türklerde tabiatta gizli güçlerin olduğuna inanılmıştır ve bu inanca bağlı olarak suyun da bir iyesi ve sahibi olduğu düşünülmüştür. Sovyet Dönemi Kırgız Edebiyatı bilim dünyasında sıklıkla çalışılan bir konu olmuştur ancak Sovyet Dönemi sonrası Kırgız Edebiyatı (bağımsızlık sonrası dönem) üzerinde pek durulmamıştır. Bu bildiride bağımsızlık sonrasında (1991’den sonra) Kırgızistan’da en çok okunan ve bilinen bazı kadın yazarların kaleme aldıkları eserlerine yansıyan su kültü üzerinde durulacaktır. Eserlere yansıyan su kültünden önce Türk kültürü içerisinde su, su kültü, suyla ilgili ritüeller ve uygulamalara bildiride yer verildikten sonra eserlerdeki örneklerden hareketle Kırgız kültüründeki su kültü hakkında bilgi verilecek ve Kırgız kültürü içerisinde su kültünün sahip olduğu anlamlara değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Su, kült, Kırgız, kültür, bağımsızlık sonrası, eserler, kadın yazarlarTHE CULT OF WATER IN KYRGYZ CULTURE AND ITS REFLECTİON IN POST-INDEPENDENCE WORKS BY FEMALE KYRGYZ AUTHORS
 
A cult includes respect with belief and worshiping to sacred entities. Animism is the belief that every single thing has a spirit. In animism, not only humans, but every being has a spirit. Belief in iye (owner) is also founded on animism. This belief includes the thought of giving a spirit to the components of nature, which attributes sacredness to trees, water, forests and mountains. The cult of water also developed in connection with this belief. Humans have always considered water important because it maintains life, and keeps living things alive. They comprehended that life without water is not possible, which made them accept water as sacred and attribute supernatural qualities to it. The ancient Turks believed that nature had secret powers, and this belief led them to think that water had an iye (owner) as well. Kyrgyz literature under Soviet rule is a common subject of study in the science world. However, post-Soviet Kyrgyz literature (post-independence in 1991) has not been an area of focus. This presentation will mainly examine the cult of the water’s reflection in the post-independence works of some of the most commonly read and well known female Kyrgyz authors. First, the presentation will provide information about water, the water cult, and practices and rituals related to water in Turkic culture. Then, some information will be given about the water cult in Kyrgyz culture based on the examples in the works, and the meanings held by the water cult in Kyrgyz culture will be described.

Keywords: Water, cult, Kyrgyz, culture, post independence, works, female Kyrgyz authors.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn