Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 724
Toplam Ziyaret
: 1397338

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Süleyman ÖZMEN/Seher Selin ÖZMEN
KIBRIS TÜRKLERİNİN MENŞEİ VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ
 
Bu çalışmada özellikle Kıbrıs Türklerinin menşei, kültürel özellikleri ve Kıbrıs adasındaki varlıkları ele alınmıştır. Adanın Mısır ve Doğu Akdeniz ticaret yolları üzerinde yer alması, tarihin bilinen ilk devirlerinden itibaren Kıbrıs’ın önem kazanmasına ve bu önemin sürekli olmasını sağlamıştır. Jeolojik devirlerde bir çöküntü neticesinde Hatay bölgesinden ayrılıp bir ada haline gelen Kıbrıs’ın ilk sakinleri Anadolu’dan gelmişlerdir. 1571 yılına kadar olan dönemde Kıbrıs bölgedeki başat güçler tarafından defalarca el değiştirmiştir. Adaya Osmanlı hâkimiyetinden öncede hem Mısır’dan hem de Anadolu’dan özellikle Karamanoğulları’nın hâkim oldukları Orta Anadolu topraklarından göçen Türkler olmuştur. 1571 yılından sonra yaklaşık 300 yılı aşkın bir süre Osmanlı yönetiminde kalan Kıbrıs adasındaki Türk nüfusu 1878 senesinde adanın İngiliz hâkimiyetine bırakılmasıyla sistematik olarak azaltılmıştır. Bu sistematik nüfus azaltılmasıyla esasında Girit örneğinde olduğu gibi adadaki Türkler tamamen yok edilmeye ve ada Rumlaştırılmaya çalışılmıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtıyla bu çirkin oyuna dur denilmiş ve Kıbrıs Türklerinin yaşama hakkı teminat altına alınmıştır. Bu çalışmada Akdeniz’de oldukça stratejik bir konumda bulunan Kıbrıs adasında yaşayan Kıbrıs Türklerinin menşei, kültürel özellikleri ve özellikle adanın Türk kimliği üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Türk, İskân, Kültür, KimlikTHE ORIGIN AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF CYPRUS TURKS
 
In this study, especially the origin, cultural features and assets of the Cyprus Turks are discussed. The presence of the island on the Egyptian and Eastern Mediterranean trade routes ensured that Cyprus became important from the earliest known times of history, and that this priority is constant. The first inhabitants of Cyprus came from Anatolia as a result of a collapse in the geological era and became an island after leaving the Hatay region. In the period up to 1571, Cyprus has repeatedly changed hands by the dominant forces in the region. Before the Ottoman domination of the island, Turks migrated from both Egypt and Anatolia, especially from Central Anatolia, where Karamanoğulları ruled. After 1571, the Turkish population on the island of Cyprus, which remained under Ottoman rule for over 300 years, was systematically reduced in 1878 when the island was left to British domination. As a result of this systematic reduction of the population, the Turks on the island were tried to be completely destroyed and the island to be ruminated as it was in the case of Crete. The 1974 Cyprus Peace Operation called this ugly game stop and the right to life of the Turkish Cypriots was guaranteed. This study will focus on the origin, cultural features of the Turkish Cypriots living in Cyprus, which is in a very strategic position in the Mediterranean and especially the Turkish identity of the island.

Keywords: Cyprus, Turk, Settlement, Culture, IdentityTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn