Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 608
Toplam Ziyaret
: 3180141

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -7  Alan: Sosyal Bilimler

Mehmet ÖZALPER
Kıbrıs Meselesi’nin Yerel Basına Yansımaları (1950-1960): Vansesi Gazetesi Örneği
 
Kıbrıs, tarihsel süreç içerisinde Akdeniz’de varlık gösteren bütün devletler için çok önemli olmuştur. Osmanlı Devleti, bu adanın Anadolu topraklarını savunmasındaki rolünü iyi bildiği için buradaki hâkimiyete çok önem vermiştir. Adanın fethedildiği 16. yüzyıldan itibaren Türk nüfusunun arttırılmasına yönelik bir iskân siyaseti izlenmiştir. Osmanlı Devleti’nin devamında kurulan Türkiye Cumhuriyeti de kurulduğu ilk yıllardan itibaren bu öneme binaen Kıbrıs ile ilgili meselelere çok yakın bir ilgi göstermiştir. Kıbrıs Meselesi dünyadaki uluslararası meseleler içerisinde en uzun süren meselelerden biridir. Ancak bu mesele 1950’li yılların başında Demokrat Parti iktidarı tarafından dünya konjonktürüne uygun olmak kaygısı ile derin bir ilgi görmemiştir. Buna rağmen, Kıbrıs’ın Türkiye Cumhuriyeti ile olan kültürel ve tarihi bağları sebebiyle halk nezdinde sürekli canlı kalmıştır. Özellikle adada yaşayan Türk nüfusun içerisinde bulunduğu sıkıntılar arttıkça ülke basını bunu satırlarına taşımıştır. Ulusal basının bu konuya nasıl yaklaştığı ile alakalı çok sayıda çalışma olmasına karşın yerel basının bu konudaki görüşleri noktasında bir eksiklik mevcuttur. Bu çalışmada uluslararası bir mesele olan “Kıbrıs Meselesi” Doğu Anadolu’nun en önemli şehirlerinden olan Van’da yerel basının önemli bir unsuru olan Vansesi gazetesi özelinde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Meselesi, Van, Vansesi, Yerel Basın.Reflections of the Cyprus Issue on the Local Press (1950-1960): The Case of Vansesi Newspaper
 
Cyprus has been very important for all states that exist in the Mediterranean throughout the historical process. Since the Ottoman State knew well the role of this island in defending the Anatolian lands, it gave great importance to the sovereignty here. Since the 16th century when the island was conquered, a settlement policy aimed at increasing the Turkish population was followed. Founded in the early years of the Ottoman Empire continued since the establishment of the Republic of Turkey and also because of this importance has shown a close interest in matters relating to Cyprus. The Cyprus Issue is one of the longest-running issues in international affairs in the world. However, this issue did not receive a deep interest in the early 1950s by the Democrat Party government, with the concern of being in line with the world conjuncture. However, in the eyes of the people of Cyprus due to cultural and historical ties with the Republic of Turkey it has remained constant live. As the problems of the Turkish population living on the island increased, the press of the country carried this to its lines. Although there are many studies on how the national press approaches this issue, there is a lack of opinions of the local press on this issue. In this study, the "Cyprus Issue", which is an international issue, will be discussed in the context of the Vansesi newspaper, which is an important element of the local press in Van, one of the most important cities of Eastern Anatolia.

Keywords: Cyprus Issue, Van, Vansesi, Local Press.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn