Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1476
Toplam Ziyaret
: 2335554

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 54  Alan: Sosyal Bilimler

Afif ATAMAN, Halit YABALAK
Kendine Mal Etme Bağlamında Neşet Günal'ın Toprak Adamları
 
İnsanlık, 19. yüzyılın sonunda daha önce tarihte kimsenin görmediği bir şekilde resimleri görüp algılamaya başlanmıştır. Kameranın film çekmesi sadece gördüğümüz şeyi değiştirmekle kalmamış nasıl göründüğümüzü de değiştirmiştir. Ciddi fakat o kadar da basit bir şekilde, icadından çok önce yapılmış resimleri bile değiştirmiştir. Duvarda duran bir resim, insan gözü gibi, sadece bir zaman dilimi içerisinde, sadece bir yerde olabilmektedir. Kamera, onu herhangi bir boyutta, herhangi bir yerde, herhangi bir amaçla kullanılmak üzere kopyalamaya başlamıştır. Eskiden resimleri görmek için mutlaka asılı olduğu duvarın odasında bulunmanız gerekmekteydi. Şimdi ise bütün eser veya bir parçası veya başka herhangi bir eser kopyalanıp aynı anda milyonlarca yerde görülebilir hale geldi. Üstelik bu resimler başka nesneler, farklı renkler ve sesler ile çevrelenmiş durumdalar. Onları kendi hayatınızın içerisinde gözlemlenmektedir. Onları abartılı çerçeveler içinde değil, kendi alışık olduğunuz ortam içinde, alışık olduğunuz insanlarla beraber seyrediyoruz. Bir evin veya müzenin duvarındaki resim içerisinde bulunduğu mekanın bir parçası olduğu için o yerin hafızasını da oluşturmaktadırlar. Bunlar, mekanın hayatının ve bireyselliğinin bir parçasıdır. Resmin etrafındaki her şey, resmin anlamının bir parçasıdır. Resmin tekliği, bulunduğu, kendine ait o tek yerin tekliğinden kaynaklanmaktadır. Etrafındaki her şey resmin anlamını teyit eder ve pekiştirir. Bütün bu algılama biçimi ve kameranın resmi yeniden yorumlaması çerçevesinde, Sami Şekeroğlu'nun, Akademi'den hocası ressam Neşet Günal'ın 1961-1984 yılları arasında çizdiği 26 eserini kullanarak yaptığı Neşet Günal'ın Toprak Adamları filmi, temellük etme kendine mal etme sanatının sinemamızdaki gizli kalmış zirve noktalarından biridir. Bu makalede sinema resim ilişkisi irdelenip temellük etme'nin iki öznesi Neşet Günal ve Sami Şekeroğlu özelinde Neşet Günal'ın Toprak Adamları filminin on yıla yayılan yapım süreci analiz edilecektir. Sanatçıların benzer köklerden beslenmeleri ve dünyayı algılayış biçimlerindeki uyumun yeniden üretim sonucu ortaya çıkan filmin yapım sürecine yansıması analiz edilecektir. Çalışmada canlı tanıklarla yapılan röportajlar ve arşiv çalışması sonucu elde edilen görseller ile detaylı bir ön hazırlık yapılmıştır. Elde edilen bilgi, belge ve dokümanlar üzerinden filmin temellük süreci değerlendirilmiş. Yapılan değerlendirmeler sonucunda türünün ilk örneği olarak görülebilecek bu deneysel filimde, her iki sanatçının sanat anlayışlarının ortak bir ürüne dönüştüğü görülmüştür. Bu ortak çalışma her iki sanatçının da sanat hayatını etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Neşet Günal, Toprak Adamları, temellük, kendine mal etmeNeşet Gunal's Earth Men in the Context of Self-Appointment
 
At the end of the 19th century, humanity began to see and perceive pictures in a way that no one had seen before in history. Camera filming has changed not only what we see but also how we look. Seriously, but so simply, he even altered paintings made long before his invention. A picture standing on the wall, like the human eye, can only be in one place in a time period. The camera began to copy it in any size, anywhere, for any use. In the past, you had to be in the room of the wall where it was hung to see the paintings. Now the whole work or part of it or any other work has been copied and can be viewed in millions of places at once. Moreover, these pictures are surrounded by other objects, different colors and sounds. You observe them in your own life. We watch them not in exaggerated frames, but in the environment you are used to, together with people you are used to. Since the painting on the wall of a house or museum is a part of the place it is in, they also form the memory of that place. They are part of the life and individuality of the place. Everything around the picture is part of the meaning of the picture. The uniqueness of the painting stems from the uniqueness of the only place it belongs to. Everything around confirms and reinforces the meaning of the picture. Within the framework of all this perception and the camera's reinterpretation of the picture, the film Neşet Günal's Soil Men, made by Sami Şekeroğlu using 26 works drawn by Neşet Günal, the painter from the Academy, between 1961-1984, shows that the art of appropriation and appropriation is a reflection of the art of appropriation in our cinema. It is one of the hidden peaks. In this article, the relationship between cinema and painting will be examined, and the production process of Neşet Günal's film Earth Men, which spanned ten years, will be analyzed in particular, two subjects of appropriation, Neşet Günal and Sami Şekeroğlu. The reflection of the artists' feeding from similar roots and the harmony in their way of perceiving the world to the production process of the film, which is the result of reproduction, will be analyzed. In the study, a detailed preliminary preparation was made with the interviews with live witnesses and the visuals obtained as a result of the archive work. The appropriation process of the film was evaluated based on the information, documents and documents obtained. As a result of the evaluations, in this experimental film, which can be seen as the first of its kind, it has been seen that the artistic understanding of both artists has turned into a common product. This joint work has affected the art life of both artists.

Keywords: Neşet Günal, Earthmen, Foundation, self-worthTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn