Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 100
Toplam Ziyaret
: 3311214

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 52  Alan: Sosyal Bilimler

Esra BİLDİRİCİ ÇALIK
Katılım Bankası Personelinin İslami Finansal Bilgi Düzeyinin ve Faizsiz Bankacılık İlkelerine Duyarlılığının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma
 
İslami finans kurumlarının Türkiye’deki en önemli temsilcileri olan Katılım Bankaları 2005 yılında çıkan 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile özel finans kurumundan, katılım bankasına dönüşmüş ve bununla birlikte başlayan süreçte yıllar itibariyle hızlı bir büyüme ve şubeleşme sergilemiştir. 2009-2019 döneminde katılım bankacılığı bankacılık sektöründeki payını %4,03’ten, %6,33’e; şube sayısını 560’dan, 1179’e ve personel sayısını ise 11.802’den 16.040’a yükseltmiştir . Bu hızlı gelişim trendine katılım bankası personelinin nasıl uyum sağladığı araştırmaya değer görülmüştür.Bu araştırmanın amacı; katılım bankaları personelinin İslami finans ve katılım bankacılığı temel ilkeleri hakkında bilgi düzeylerini, faiz konusundaki hassasiyetlerini ölçerek, tespit ve önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla farklı bölgelerden 5 Katılım bankasına ait 36 şubeden 257 çalışana Faizsiz Bankacılık İlkelerine Duyarlılıklarını (FBİD) ve İslami Finansal Bilgi Düzeylerini (İFBD) ölçemeye yönelik anket uygulanmış ve elde edilen sonuçlar analiz edilerek yorumlanmıştır.Elde edilen bulgulara göre; katılım bankası çalışanlarının faizsiz bankacılık ilkelerine duyarlılıkları genel manada yüksek düzeyde çıkmış olmakla birlikte, katılım bankalarının en temel fon kullandırma yöntemi olan murabaha işlemlerinde personeli bilinçlendirici eğitimlerin yapılmasının gerekliliği ve aynı zamanda çalışanların örgütsel bağlılıklarının arttırılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Mudaraba, Müşareke vb. fon kullandırım yöntemleri hakkında katılım bankası çalışanlarının temel İslami finansal bilgi düzeylerinin artırılmasının gerekliliği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Faizsiz Bankacılık İlkelerine Duyarlılık (FBİD), İslami Finansal Bilgi Düzey (İFBD)A Research For Measuring The Islamic Financial Knowledge Level Of The Participation Bank Staff And The Sensitivity Of Interest-Free Banking Principles
 
Participation Banks are the most important representatives of Islamic financial institutions in Turkey when they transformed from Special Finance Institutions to Participation Banks in 2005 with Banking Act No. 5411 then demonstrated rapid growth and branching. During 2009-2019, the participation banking increased its portion in the banking sector from 4.03% to 6.33%, the number of branches from 560 to 1179 and the number of personnel from 11.802 to 16.040 . It is worth investigating how this rapid development trend has been adapted by participation bank personnel. The purpose of this research is to measure the level of knowledge about the basic principles of participation banking of participating banks staff and to determine the sensitivity of interest to Islamic Financial Literacy Levels. For this purpose, various questions were asked and the answers obtained were asked to measure the sensitivity of Interest-Free Banking Principles (FBiD) and Islamic Financial Information Levels (IFBD) from 36 branches to 257 employees of 5 Participation Banks in different cities.According to the findings; the sensitivities of the employees of the participation bank to the interest-free banking principles have been at a good level in general terms, it has become necessary for the participating banks to make personnel training in the murabaha transactions which is the most basic fund-raising method and to increase the organizational commitment of the employees. In addition, Mudaraba, Musharaka etc. it has been determined that participation bank employees should increase their basic Islamic financial knowledge levels on the methods of using funds.

Keywords: Islamic Finance, Participation Bank, Interest Free Banking Principles (FBID), Islamic Financial Information Levels(IFBD)Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn