Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 491
Toplam Ziyaret
: 3318022

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Seyfettin ÜNAL,Doç. Dr. Gülnur KEÇEK,Arş. Gör. Ali KESTANE
KÂRLILIK ETKİNLİĞİ: BIST KİMYA SEKTÖRÜNÜN MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ İLE ANALİZİ
 
İşletmelerin varlıklarını sürdürmelerinde kilit rol üstlenen etkinlik ve verimlilik kavramları, Türkiye’de büyüyen bir sektör olan ve dünya ticaretinde önemli paya sahip olan kimya sektöründe; rekabetin küresel boyuta ulaşmasıyla daha fazla önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de kimya sektöründe faaliyet gösteren halka açık 5 firmanın 2010-2015 yılları arasındaki 6 yıllık dönemi kapsayan verileri, Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi aracılığıyla analiz edilerek, kârlılık etkinliğinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Şirketlerin kârlılık etkinliğinin belirlenmesinde kullanılan girdi değişkenleri, cari oran ve aktif devir hızı iken; çıktı değişkenleri ise aktif kârlılığı ve özkaynak kârlılığıdır. Analiz sonuçları Türkiye’de kimya sektörünün kârlılık etkinliğinin, 2011-2013 dönemleri istisna olmak üzere, genel bir artış eğilimini yansıtan bulgular ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kârlılık etkinliği, Malmquist TFV Endeksi, Kimya sektörü, BISTPROFIT EFFIECIENCY: AN ANALYSIS OF BIST CHEMICAL INDUSTRY VIA MALMQUIST TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY INDEX
 
Efficiency and productivity issues play a vital role for the sustainability of businesses. Today’s globally competitive business world pays more attention to efficiency and productivity concepts more than ever. As a fast growing industry both domestically and globally, the chemical industry is no exception to this trend. In this regard, the main goal of this study is to assess the profit efficiency of Turkey’s chemical industry. For the purpose, five publicly traded chemical companies’ data are analyzed by employing the Malmquist Total Factor Productivity Index. The data set covers a six-year-period between the years 2010 and 2015. The input variables used are current ratio and total assets turnover ratio while the output variables are ROA and ROE. The empirical findings reveal that Turkey’s chemical industry has shown an increasing trend in profit efficiency over the sample period, with the exception of 2011 and 2013.

Keywords: Profit efficiency, Malmquist TFP Index, Chemical industry, BISTTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn