Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3771
Toplam Ziyaret
: 3007681

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -3  Alan: Sosyal Bilimler

Cemali SARI ;Şerife GÜNAY ;Tuğba YENİGÜN
KARATAŞ MAĞARASI’NIN TURİZM POTANSİYELİ
 
Bu çalışmanın konusunu Antalya ili, Aksu ilçesi, Yeşilkaraman mahallesinde yer alan Karataş Mağarası oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı, Antalya şehrine 23 km, Antalya Havalimanı’na 18 km ve önemli bir turizm alanı olan Kundu’ya 20 km uzaklıkta olan Karataş Mağarası’nın turizm potansiyelini ortaya koyarak sürdürülebilir turizm kapsamında alternatif turizm planlamasına yönelik öneriler sunmaktır. Çalışmada öncelikle konu ile ilgili literatür taranmış, sonra araştırma yöntemi olarak gezi-gözlem tekniği kullanılmış, son olarak da araştırıcılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış ziyaretçi görüşme formu uygulanmıştır. Karataş Mağarası, 2011 yılında özel bir aile şirketi tarafından ziyarete açılmıştır. İçerisinde şifalı çamur, çeşitli tip sarkıt, dikit oluşumu, gölet ve galeri bulunan Karataş Mağarası, yaklaşık 213 m. uzunluğa sahiptir. Mağara M.Ö 333 yılında Büyük İskender döneminde yapılan Sagalassos çıkarmasında silahların muhafaza ve yaralı askerlerin şifalı çamurla tedavi edilmesinde kullanılmıştır. Karataş Mağarası, yıllık ziyaretçi verilerine göre, Antalya’da turizme açılan mağaralar içerisinde ziyaretçi sayısının en az olanlardan birisi olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen veriler mağaranın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğu fakat tanıtımının yeterince yapılamadığı ve henüz tur şirketlerinin güzergahına girmeyi başaramadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karataş Mağarası, Mağara Turizmi, Alternatif Turizm, Aksu, AntalyaTOURİSM POTENTİAL OF THE CAVE KARATAŞ
 
The subject of this study consist of cave Karataş which is located in Antalya, district Aksu, neighborhood Yeşil Karaman.The purpose of the study is revealing the potential tourism of the cave Karataş (which is 23 km from the center of Antalya,18 km from the airport and 20 km from th Kundu turist area.)and offering suggestions for alternative tourism planning within the scope of tourism. In the study , initially related literature has been searched and than tour-observation technique is used as a research method.Lastly semi-structured visitor interview form(which has been implemented by researchers) has been applied and the findings evaluated. In 2011 it was opened to visitors by a private family company.Cave Karataş has healing mud,various types of stalactile,stalagmite formation,pond and gallery and it has approximately 213 km lenght. Karataş is used as storage of weapons and in the treatment of wounded soldiers with healing mud in B.C 333 extraction of the Sagalossos during the reign of Alexander the Great. It was observed that Cave Karataş stayed behind from a visit point of view compared to other caves which is open to tourism in Antalya, and the annual number of the visitor is below the tourism potential. The findings show that the cave has an important tourism potential but as its promotion has not been done sufficiently it has not been able to enter the tour routes of the tourism companies.So the cave has visitors less than expected.

Keywords: Cave Karataş, The Tourism Of The Cave, Alternative Tourism, Aksu-AntalyaTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn