Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 535
Toplam Ziyaret
: 1397149

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Dr. Aziz Belli,Arş. Gör. Abdullah Aydın
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNDEKİ ÇEVRE DERSLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Çevre bilincinin gelişiminde birçok faktörün etkisi bulunmaktadır. Bu çalışma ile çevre bilincini etkileyen faktörlerden biri olan eğitim faktörünün çevre bilinci üzerine nasıl bir etkisi olduğu kamu yönetimi bölümü müfredatındaki çevre dersleri bağlamında ele alınacaktır. Çevre bilinci ile çevre dersleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için Mustafa Kemal Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünde çevre dersi alan ve almayan öğrencilerin çevre bilinç düzeyini ölçmek üzere Dunlap ve Van Liere(1978) tarafından geliştirilen ve 2000 yılında revize edilen “Yeni Çevresel Paradigma”(New Environmental Paradigm) ölçeği uygulanacaktır. Anket soruları analiz edilirken, frekans analizleri, T-testi, F(ANOVA) testi, korelasyon analizinden faydalanılacaktır. Çalışma sonucunda çevre bilincinin yaş, eğitim, cinsiyet değişkenlerine göre değişkenlik gösterip göstermediği belirlenecek ve kamu yönetimi müfredatı çevre bilinci açısından tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çevre Bilinci, Kamu Yönetimi, EğitimEffects of Environmental Courses in Department Public Administration Department on Environmental Conscience
 
There are many factors in evolvement of environmental conscience. This study will give us an approach for how environmental courses in public administration Schedule effects on environmental conscience as education factor in many factors which effects on environmental conscience. In order to define relation between environmental courses and environmental conscience, new environmental paradigm scale, which is developed by Dunlap and Van Liere in 1978 and is revised in 2000, will apply on public administration’s students who are taken environmental courses or not in Mustafa Kemal University and Kahramanmaraş Sütçü İmam University. While analyzing questionnaire, frequency analysis, T-Test, F(ANOVA) Test and correlation analysis method will be used. As a result of this study, whether environmental conscience is changing according to age, education and sex this result will be discussed with regard to Public administration environmental courses.

Keywords: Environmental Conscience, Public Administration, Education.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn