Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1286
Toplam Ziyaret
: 1399629

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 42  Alan: Sosyal Bilimler

Cemalettin Levent, M. Akif Arvas, Meltem İnce Yenilmez
KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN PROBIT MODEL İLE TAHMİNİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ
 
Çalışmanın amacı, Van kent merkezinde kadınların işgücüne katılımını belirleyen demografik ve ekonomik faktörlerin etkilerini hem teorik hem de ampirik bulgulara dayanarak açıklamaktır. Bu çerçevede öncelikle Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı tarihsel süreçten bugüne dünya ile karşılaştırmalı olarak açıklanmış ve izleyen bölümde genel olarak kadınların işgücüne katılımı konusunda yapılan ampirik çalışmaların sonuçları ortaya konulmuştur. Bu amaçla, çalışan ve çalışmayan 400 kadına yüz yüze anket yapılmış, elde edilen veriler Probit modeli ile tahmin edilerek Van’da kadınların işgücüne katılımını belirleyen faktörlerin etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, eğitim, yaş ve medeni durum kadının işgücüne katılımını belirleyen en önemli değişkenlerdir.

Anahtar Kelimeler: Kadının İşgücüne Katılımı, Probit Model, Marjinal EtkilerThe Determination of the Factors Affecting Women's Participation in Workforce Using Probit Model:
 
The aim of this study is to explain the effects of the demographic and economic factors on women's participation in the labor force in Van city center based both on theoretical and empirical findings. In this framework, the participation of women in the labor force in Turkey is explained in comparison with the world today from the historical process, and in the following section the results of empirical studies on the participation of women in the workforce in general are presented. For this purpose, face-to-face surveys were conducted on 400 working and non-working women and the data obtained were estimated with the Probit model. Later, the effects of the factors determining the labor force participation of women in Van were tried to be revealed. According to the results; education, age and marital status are the most important variables determining the female labor force participation

Keywords:Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn