Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 702
Toplam Ziyaret
: 3180235

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 45  Alan: Sosyal Bilimler

Ata DEMİR
JEAN-LUC NANCY'NİN SANAT ANLAYIŞININ ÇOĞULCU YANSIMALARI
 
Bu çalışma, siyaset felsefesinin önemli kavramlarından biri olan çoğulculuk kavramı bağlamında, postmodern çoğulcu felsefenin yaşayan önemli düşünürlerinden Fransız filozof Jean-Luc Nancy (d.1940)’nin çoğulcu sanat anlayışını izah etmeyi hedeflemektedir. Çoğulculuk hem bilimsel teori ve metotlarda hem de insan hakları, adalet, egemenlik, demokrasi, özgürlük ve vatandaşlık gibi sosyal ve toplumsal hayatı etkileyen konularda önemli bir yaklaşım getirme iddiasıdır. Devlet, toplum, politika, siyaset, sanat, demokrasi, liberalizm, barış, adalet ve ahlak gibi kavramların çoğulcu bir bakış açısıyla ele alınmasını beraberinde getirmiştir. Bu sorgulamayı başlatan en önemli kavramlardan biri çoğulculuk düşüncesidir. Nancy, anlamı işaret eden pek çok yolun bulunduğunu sanatı konu edinerek açığa çıkarmayı amaçlar. Bu amaçta sanat, kendini anlama çemberine kapatmayan bir ilişkiye dönüşür. Bu dönüşümle beraber sanat, anlamı saklanmış hiçbir şey içermeyen bir yapıya bürünür. Konunun daha iyi anlaşılması için postmodern düşüncede çoğulculuk kavramını kısaca açıkladıktan sonra Nancy’nin konuyla ilgili düşüncesini bu alanda öne çıkan diğer düşünürlerin yaklaşımlarıyla birlikte ele alacağız. Çoğulculuk ve sanat konularında öne çıkan birbirinden farklı düşünürlerin yaklaşımları, konunun anlaşılmasında önemli katkı sağlayacağı inancındayız. Bu vesileyle konumuzla ilgili iddia ve varsayım sahibi düşünürlere kısaca değineceğiz.

Anahtar Kelimeler: Jean-Luc Nancy, Sanat, Çoğulculuk.THE MULTIPLE REFLECTIONS OF JEAN-LUC NANCY'S CONCEPT OF ART
 
This study aims to explain the pluralist understanding of the French philosopher Jean-Luc Nancy (d.1940), one of the important thinkers of postmodern pluralist philosophy in the context of pluralism which is one of the important concepts of political philosophy. Pluralism is an assertion to bring an important approach both in scientific theories and methods and in issues that affect social and social life such as human rights, justice, sovereignty, democracy, freedom and citizenship. The state brought about a pluralistic approach to concepts such as society, politics, politics, art, democracy, liberalism, peace, justice and morality. One of the most important concepts that initiated this inquiry is the idea of pluralism. Nancy seeks to reveal the many ways that point to meaning, with the subject of art. For this purpose, art becomes a relationship that does not close itself to the circle of understanding. With this transformation, art becomes a structure that contains nothing hidden meaning. After a brief explanation of the concept of pluralism in postmodern thought for a better understanding of the subject, we will discuss Nancy's thought with the approaches of other prominent thinkers in this field. We believe that the approaches of different thinkers who are prominent in pluralism and art will contribute to the understanding of the subject. On this occasion, we will briefly touch upon the thinkers who have claims and assumptions about our subject.

Keywords: Jean-Luc Nancy, Art, Pluralism.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn