Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası

VAN ÖZEL SAYISI DUYURUSU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van özel sayısı için başvurularınızı bekliyor. 2021 yılının Nisan ayında yayınlanmasını planladığımız özel dosya, Van YYÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAP)’nin desteğiyle Van’ın işgalden kurtuluşunun 103. yılına ithafen hazırlanıyor. Van’ın bu ulvi gününü kutlarken bilimsel açıdan yeni yaklaşımlar getirmek, sosyal bilimler alanından gelecek farklı araştırma-inceleme yazılarıyla Van tarihine, kültürüne, sanatına katkı sunulması hedefleniyor. Van bağlamında nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapacağına inandığımız bu dosya aynı zamanda BAP’ın desteğiyle Van’ın tarihi fotoğraflarından oluşacak bir seçkiye de ev sahipliği yapacak. Tüm disiplinlerden araştırmacılara ve yazılara açık olan, Van’ın özne olduğu bu özel dosyaya katkı sunmanızı bekliyoruz. Not: Gönderilen makaleler ilk olarak Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun bulunan çalışmalar önce alan editörüne sonra da konusunun uzmanı iki ayrı hakeme gönderilecektir. Makaleler, hakem raporlarına göre ret ya da kabul edilecektir. 2020 Nisan ayında yayımlanacak Van Özel Sayısı için makalelerinizi 1 ila 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. Dergimizin “MAKALE YÜKLE” butonu söz konusu tarihlerde aktif olacaktır. NOT: Dergimizin normal periyodunda yayımlanan her sayısında en fazla 20 makale yayımlanmaktadır. Halihazırdaysa birçok makalenin süreci tamamlanmış veya devam etmektedir. Dergimizin Mart ve Haziran sayılarının kontenjanı da dolmuştur. Eylül sayısı için makale kabulü Nisan ayındaki özel sayının yayımlanmasından sonra başlayacaktır. Dolayısıyla özel sayı dışındaki normal periyoda makale kabulü kesinlikle kabul edilmeyecek olup yüklenen makaleler yazarlarına iade edilecektir.

Bugünkü Ziyaret
: 524
Toplam Ziyaret
: 1617130

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 50  Alan: Sosyal Bilimler

Kemal YAKUT
İttihad-ı Anasırdan Husumete: 1914 Rum Göçü
 
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi ittihad-ı anasır düşüncesini diriltmiş ve unsurlar arasında göreli bir işbirliği havası oluşturmuştu. Ancak kısa bir süre sonra bu işbirliği yerine gerginliğe, ardından çatışmaya bıraktı. Giritli milliyetçi Rumların Ada’yı Yunanistan’a ilhak etme girişimleri Müslüman-Türk kesimin tepkisiyle karşılaştı. Yunan vatandaşlarına karşı boykot düzenlendi. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’nda ağır bir yenilgi alması ve bu yenilginin alınmasında Rum Cemaatinin de rolünün de olduğuna inanılması sonucu, Osmanlı vatandaşı Rumlara da boykot düzenlendi. Balkan Savaşlarında uğranılan facia Rum Cemaatinin üzerinde baskı kurulmasına yol açtı. Bu makalede 1914’te önce Trakya’da, ardından da Batı Anadolu’da gerçekleşen Rum göçü ele alınacaktır. Rum göçüne yol açan siyasi, toplumsal ve kültürel iklim değerlendirilecektir. Göçün aşamaları ve etkileri ile uluslararası yansımaları makalenin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rum Göçü, Balkan Savaşı, Rum Boykotu, Tercümanlar Heyeti, Aydın VilayetiFrom the Union of Decrepit to the Hostility: Greek Migration in 1914
 
Declaration of the II. Constitutional Monarchy revived the idea of the union of decrepit and created a relative cooperation between the elements. However, this cooperation soon gave way to tension and then conflict. The attempts of the Cretan nationalist Greeks to annex the island to Greece met with the reaction of the Muslim-Turkish people. A boycott was held against Greek citizens. As a result of the heavy defeat of the Ottoman Empire in the Balkan Wars and the belief that the Greek Community played an important role in this defeat, a boycott was also held against the Greeks who are the Ottoman citizens. The tragedy of the Balkan Wars brought about the pressure on the Greek community. This article focuses on the Greek immigration firstly in the year of 1914 in Thrace and then in Western Anatolia. The political, social and cultural conditions that led to the Greek migration will be evaluated. Stages and the effects of the migration and its international reflections will be the large part of the article.

Keywords:Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn