Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 792
Toplam Ziyaret
: 3180325

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 42  Alan: Sosyal Bilimler

Ercüment TOPUZ
“İSTİRAHAT-I RAİYYET VE TE’YİD-İ RABITA-I PAYİTAHT” BAĞLAMINDA OSMANLI DEVLETİNDE AŞİRET VE MEKTEP İLİŞKİSİ (1880-1908)
 
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kurumsal tezahürlerini teşkil eden mektepler, müesses nizamın mevcudiyetini muhafaza edip müstakbele taşıma misyonu ile mükellef müesseseler olarak teşkilatlandırılmışlardır. Osmanlı Devleti, bu tür bir teşkilatlanmayı mensubu olduğu medeniyet havzasından tevarüs ederek mekânın ve zamanın kıymetleri üzerinden güncellemiş ve bahse konu yapıları kendi mukadderatının muvazzaf müesseseleri haline getirmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısında mekteplerin farklı formasyonlar üzerinden yeniden anlamlandırılarak yaygınlaştırılması bu tespitin bir tezahürüdür. XIX. yüzyılda siyasi hafızasının hafakanlarını teşkil eden ideolojik jargonlar Osmanlı Devleti gibi ittihad-ı anasıra istinat eden teşekkülleri tehdit etmiştir. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren azınlıkların rahatsızlıklarını ifade eden bağımsızlık mücadelelerine benzer homurdanmaların yüzyılın son çeyreğinde Müslim aşiretlerden gelmesi devleti uzun vadeli çözümler üretmeye sevk etmiştir. Bu bağlamda kendi dindaşından gelen tehditleri tedib ve tenkil etmek maksadıyla payitaht odaklı siyasi, içtimai, askeri ve iktisadi enstrümanlar geliştirmiştir. Zikredilen enstrümanlardan biri de mekteplerin aşiretlerin yoğunlaştığı yerlerde yaygınlaştırılması olmuştur

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Mektep, Aşiret, MerkeziyetçilikTRİBES AND SCHOOL IN THE OTTOMAN STATE IN THE CONTEXT OF THE SOCIETY'S REST AND CENTRALITY (1880-1908)
 
The schools that constitute the institutional appearings of the education and training activities have been organized as institutions that have been assigned with the mission of preserving the existing order and carrying them forward. The Ottoman Empire inherited such an organization from its belonged basin of civilization and updated this heritage through the values of space and time. İt has made these structures charged with its own institutions. In the second half of the 19th century, it was a manifestation of this determination that the schools were re-interpreted and spread through different formations. In the 19th century, the ideological jargon, which constituted the palpitations of the political memory, threatened the foundations based on the unity of the people like the Ottoman Empire. Starting from the first quarter of the century, the grumbling of the struggles for independence that expresses the discomfort of minorities from Muslim tribes in the last quarter of the century led the state to produce long-term solutions. In this context, Ottoman state has developed political, social, military and economic instruments with a focus on payitaht in order to manage and treat the threats coming from own fellow believers. One of the mentioned instruments was the dissemination of schools in places where the tribes were concentrated

Keywords: Ottoman State, School, Tribes, Centralization.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn