Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 735
Toplam Ziyaret
: 1397349

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Ayşe DUVARCI
İSTANBUL’U MANİLERDEN ANLAMAK
 
Sözlü kültürümüzün en önemli ve en çok kullanılan türlerinden biri olan maniler, sadece yapıları, konuları, söylendiği ortam, durum, konum bakımından değil, arka planında taşıdığı psikolojik, toplumsal, bireysel duygular bakımından da ele alınıp incelenmelidir. Günlük hayatın içinden çıkarak doğaçlama olarak söylenen manilerde bir mekan unsuru olarak İstanbul sıklıkla ele alınır. Halk arasında sılanın dışında ikinci vatan gibi kabul edilen İstanbul, mani yakıcıları tarafından çeşitli duygulanmalar sonucu bir simge olarak işlenmiştir.İnsanlar, içinde yaşadıkları mekânlara kendilerinden bir şeyler ekler ve onlara çeşitli anlamlar yüklerler. Bu durumda mekân, içi boş maddî bir varlık olmanın ötesinde, manevî bir değer haline gelir. Varlığı, neredeyse insanlık tarihi kadar eski, doğu ve batı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan ve her kültürün kendinde bir iz bıraktığı İstanbul da hem manevî değeri olan hem sosyolojik, ekonomik, kültürel göstergelerin kesişme noktasında bulunan bir şehirdir. Bu bildiride amaç içinde İstanbul’a yer veren manilerden hareket edilerek geleneksel kültürün taşıyıcısı olan halkın zihnindeki İstanbul çağrışımları ve İstanbul algısı nedir sorusunun cevabını vermeye çalışmaktır. Kullanılacak yöntem, manilerin odaklandığı İstanbul konusunu çözümlemeye yönelik, analitik halk bilimi yöntemidir. Kaynaklar ise konuyla ilgili mani derleme kitaplarının taranması,sözlü kaynaklar ve internet kaynaklarından oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, mani, türkü, şiir algısıRECOGNIZING ISTANBUL BY MANIS AS A TYPE OF FOLK POEM
 
Mani, a type of folk poem, which is one of the most importantand most frequently used type of our verbal culture, should be examined not only for its structure, subject, environment, conditionor location, but also forth epsycological, socialand personal emotions on its background. Manis rise up in daily life and are toldex temporarily. Istanbul is a frequently used location in them. Istanbulis acccepted as a second homeland among the public. It is handled as a symbol for mani tellers as a result of various emotions. People attach theirselves tow here they live and the place they live gain a meaning. Therefore the location they live in is not a simple concrete existence but a sentimental value. İstanbul, as old as humanhistory, landlord of botheasternand western civilizations, keeping a trace of every culture, is a city at the crossroads of social, economical and cultural indicators.The aim of this report is try to find out İstanbul assosciation and İstanbul perception in the mind of public as the traditional culture carrier via manis.

Keywords: Istanbul, folk poem, folk song, mani as a type of folk poem, folk songlyrics, meaningTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn