Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexlerBugünkü Ziyaret
: 59
Toplam Ziyaret
: 773678

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 2  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Sadradin Qader SEDEEQ
İSLAM HUKUKUNUN KANUNLAŞTIRMASININ USUL VE KAİDELERİ
 
İslam hukuku bütün zaman ve mekânlara uygundur ve uygun olmaya da devam etmektedir. İslam hukuku bünyesinde geniş ve esnek faktörleri barındırmaktadır. Bu durum İslam hukukunu bütün zaman ve mekânlara uygun hale getirmektedir. Bu faktörlerden bir tanesi de müctehid fakihlerin zannî delillere dayanarak ortaya koydukları hükümlerdeki ihtilaflardır. Bu asır, İslam hukukunun hayatın her alanına hâkim olması açısından, asrın ihtiyaçlarını ve hukuk sisteminin taleplerini karşılayabilmesi için geniş bir kanunlaştırma hareketine tanık olmuştur. Aslında kanunlaştırmaya duyulan zaruri durum da böyle bir hareketliliği zorunlu kılmaktadır. Biz de şer‘î hükümlerin kanunlaştırılmasının gerekliliğini ortaya koymak için bu çalışmayı ele aldık. Bu çalışmada fıkıh mezhepleri arasındaki en kolay ve en uygun fetvaları kanunlaştırmanın en önemli ve faydalı kural ve kaidelerini zikrettik.

Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Kanunlaştırma, Kurallar, Usuller, Hüküm.ضوابط وأصول تقنين الفقه الإسلامي
 
Islamic law is suitable for all time and places and continues to be suitable. Islamic law contains large and flexible factors within its own structure. This situation makes Islamic law suitable for all time and places. One of these factors is the controversy of the provisions of the interpreter of Islamic law, based on the alleged evidence. This century has witnessed, in order to Islamic law dominates every aspect of life, a wide law-making in order to meet the needs of the century and the demands of the legal system. In fact, the necessity for the enactment makes such mobility compulsory. We have dealt with this study in order to reveal the necessity of the legalization of Sharia provisions. In this context, we will mention the most important and useful rules and the easiest and most appropriate legalising fatwa among the sects of fiqh. However, we will talk about the history of legalising in the research. We will introduce the legalising movement in Islamic law in the Islamic countries and consequently the emerging laws. On the other hand, we will try to examine the views of Islamic jurists who expressed positive and negative opinions about the legalization of Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Legalising, Rules, Procedures, ProvisionTam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn