Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 455
Toplam Ziyaret
: 1245360

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Resul YELEN
İRAN’DA BİR SİVİL MİMARİ ÖRNEĞİ ÜZERİNE GÖZLEMLER “HOY- HANE-İ KEBİR”
 
Türkiye-İran sınırında yer alan ve Van iline sınır olan Hoy kenti birçok medeniyetin kurulduğu bir şehirdir. Özellikle Osmanlı Devleti ve İran’da kurulan hanedanlıklar arasında şehir sürekli el değiştirmiştir. Hoy’da günümüze ulaşan eserlerin çoğu Kacar dönemine aittir. Bu eserlerden biri olan Hane-i Kebir Kacar sanat anlayışını yansıtmaktadır. Kacar döneminde İran, Batıyla ilişkiler içerisine girmiştir. Bunun sonucunda İran’da batı sanatının etkileri görülmeye başlamıştır. Sivil mimaride plan ve süsleme anlayışı bakımından 18. ve 20 yüzyılda İran’daki yansımalar Hane-i Kebir’de de tezahür etmiştir. Bu dönemdeki ev mimarisinde görülen simetrik plan ve mekân konumlandırılması ile süsleme kompozisyonunda karşımıza çıkan alçı, kalemişi ve ahşap süslemeler İran coğrafyasında hâkim olmuştur. Plan düzenlemesi açısından Anadolu ile bağlantısı kurulmasa da Kacar evlerindeki süsleme detaylarını Anadolu evlerinde görebilmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hoy, Batı Azerbaycan, Sivil Mimari, Kacar EviOBSERVATIONS ON A CIVIL ARCHITECTURE EXAMPLE IN IRAN
 
Khoy City, which is located on Turkey-Iran border an near to Van, is a city where so many civilizations are established. The city repetitively has changed hands especially between Ottoman Empire and dynasties established in Iran. Most of the day-to-day works in Khoy belong to Qajar period. Hane-i Kebir which is one of these works reflects the art mentality of Qajar. In Qajar period Iran entered in connections with West. As a result of this, effects of Wets art has started to be seen in Iran. Reflects of plan and ornament mentality in civil architecture in 18th and 20th century in Iran has been seen on Hane-i Kebir. Plaster, pen job and wood ornament which are encountered in symmetrical plan and place positioning and ornament composition seen in home architecture in this period have dominated in Iran territory. Even no connections exist between Anatolia about plan setting, but the ornament details on Qajar houses are seen on Anatolian houses.

Keywords: Khoy, West Azerbaijan, Civil Architecture, Qajar HouseTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn