Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 762
Toplam Ziyaret
: 3180295

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -6  Alan: Sosyal Bilimler

Mehmet Zeki DOĞAN
İnsan Sağlığı: Kur’ânî Bir Perspektif
 
Kur’ân’da tevhit, ibadet ve ahlâk gibi temel birçok ilkeye ait emirler olmakla birlikte, insanın hayatını, bedenî ve ruhî her türlü hastalıklardan korumayı amaçlayan, hastalıkların bulaşmasını önleyen ve sağlık kurallarına uymayı emreden pek çok emir de bulunmaktadır. Zira Kur’ân, her şeyden önce milyarlarca mahlûkat içinde mümtaz bir konuma sahip olan insanı muhatap almakta ve onu her türlü fizyolojik, psikolojik ve mikrobik hastalıklardan korumayı hedeflemektedir. Kur’ân’ın bu temel hedefleri, insanın bedenen ve ruhen hastalanmasını önlemekte ve sağlıklı bir hayat sürmesini amaçlamaktadır. Çalışmamızda öncelikle birçok bulaşıcı hastalıklara neden olan, insanlar arasında kin ve husumetin oluşmasına, yuvaların yıkılmasına, düşmanlıkların artmasına, insanların ruh ve beden sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olan zina, adet günlerinde cinsel ilişki, domuz eti ve alkolün yasaklanması ile ilgili bilgileri Kur’ân’dan ve günümüzde geçerliliğini koruyan modern tıbbın bilimsel verilerinden de istifâde ederek incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Sağlığı, Tefsir, Zina, Adet Günlerinde Cinsel İlişki, Domuz Eti, içki ve Koruyucu Hekimlik.Human Health: A Qur'anic Perspective
 
Together with numerous guidelines based on many basic principles such as monotheism, worship and morality in the Qur'an, there are also many directives or divine rules that aim to protect human life from all kinds of physical and mental illnesses, prevent the transmission of diseases and command for complying with guidelines for a healthy life Because, the Qur'an, first of all things, primes the human beings who have a benevolent position among billions of creatures and aims to protect them from all kinds of physiological, psychological and microbial diseases; these basic goals of the Qur'an prevent people from getting sick physically and spiritually and aim to lead them to a healthy life. In our study, firstly, information has been given about bad impacts of adultery on the individual and society, reproductive habits in menstrual periods contributing to a unhealthy life or diseases, pork and alcohol that lead to many infectious diseases, all of which causing grudge and animosity among people, breaking down or collapsing families, increasing hostility, as well as having negative effects on people's mental and physical health. All of these topics will be thoroughly examined by benefiting from the Holy Quran, which has already been proven to be the absolute truth, in the modern scientific developments, discoveries and explorations in medicine.

Keywords: Human Health, Qur’anic interpretation, Adultery, Sexual Relationship in Menstrual Days, Pork, Drink and Preventive Medicine.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn