Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1660
Toplam Ziyaret
: 1398274

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

MEHMET SADIK ÇOBAN, ERDAL DEMİR, AYHAN CESUR
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞGÖREN EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
 
İçinde bulunduğumuz ortamda piyasaların ulusal sınırları aşması nedeni ile teknoloji istediği kadar ilerlese dahi, yatırımlara ne kadar büyük kaynak aktarılırsa aktarılsın, insan kaynaklarına yatırım yapılmadığı müddetçe teknolojik gelişmelerden elde edilen müşteri memnuniyeti ve müşteri tatmini beklendiği kadar gerçekleşmeyeceği gibi iç müşteri tabir edilen işgörenin de tatmini ve verimliliği beklenmemelidir. Bunun en önemli sebebi insan kaynaklarının diğer üretim faktörlerine göre daha özellikli bir yere sahip olmasıdır. Teknoloji, sermaye, donanım ve teçhizat vb. girdiler tek başlarına bir şey ifade etmezler, ancak bahsedilen faktörler uygun işgörenin temin edilmesi ve işgörenin değişen çevre şartları, pazar yapısı, teknolojik yapıya göre doğru bir şekilde eğitilmesi ile üretim faaliyetine değer katmaktadır. Bu çalışma ile insan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi, amaçları, işgören bulma seçme ve işletme bünyesinde istihdam edilecek işgören eğitiminin oldukça önemli bir konuma sahip olduğunun belirtilmesi hedeflenmiştir. Rekabetin sürekli artmasıyla birlikte işletmelerde insan kaynakları eğitimin önemi gün giderek artmaktadır. Organizasyonlar bütçe planlamaları yaparken en önemli payı hiç şüphesiz ki personelin eğitimine aktarmalıdır. İçinde yaşadığımız ve faaliyette bulunduğumuz dönem kalite, yenilik, verimlilik ve eğitim çağı olması nedeniyle eğitimli işgörene her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır ve asla eğitimli işgörenin yerini hiçbir kaynağın doldurmadığı anlaşılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, İşgören Seçimi, İşgören Eğitimi.INVESTIGATION OF EMPLOYER EDUCATION IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
 
Even if the resources are transferred to the investments, the customer satisfaction obtained from the technological developments and the customer satisfaction will not be realized as long as the human resources are not invested, even if the markets are as long as the technology is required to go beyond the national boundaries of the markets. should not be expected. The most important reason for this is that human resources have a more specific place than other production factors. Technology, capital, hardware and equipment, etc. Entrants do not mean anything on their own, but these factors add value to the production activity by ensuring proper occupation and training the occupation correctly according to changing environmental conditions, market structure, technological structure. It is aimed that the definition of human resources management, its importance, objectives, selection of occupation and occupational training to be employed in the business have a very important position. With the continuous increase of competition, the importance of human resources education in enterprises is increasing day by day. Organizations should undoubtedly transfer the most important share to the training of staff when making budget planning. Due to the quality, innovation, productivity and training period in which we live and work, the educated occupation is always needed more than ever and it must be understood that no source has filled the training occupation.

Keywords: Human Resources Management, Occupational Choice, Occupational Training.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn