Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3779
Toplam Ziyaret
: 3007689

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -3  Alan: Sosyal Bilimler

Özlem KÖROĞLU; Necdet HACIOĞLU; Hasret ULUSOY
İNANÇ TURİZMİNE YÖNELİK ALANLARDA ZİYARETÇİ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE TURİST REHBERLERİNİN ROL VE SORUMLULUKLARI
 
İnançlarının doğduğu toprakları görmek, dinlerinin önemli merkezlerini ziyaret etmek, inançlarının zorunlu gördüğü ziyaretleri yaparak hacı olmak isteyen ve bu şekilde manevi tatmin, iç huzuru arayan insanların beklentilerine inanç turizmi hizmet etmektedir. Gün geçtikçe de inanç turizmine yönelik ilgi daha da artmakta ve inanç turizmi daha geniş kitleleri ilgilendiren bir faaliyet alanı olmaktadır. İnanç turizmine olan bu ilginin her geçen gün artması dinler açısından kutsal sayılan alanların da zarar görmesine neden olmaktadır. Bu nedenle inanç turizmine yönelik alanların mevcut kaynak değerlerinin korunması ve çok yönlü kullanımına yönelik özellikle kullanım seviyesinin ve yönetim stratejilerinin geliştirilmesinin gerekliliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen yönetim modellerinden biri de ziyaretçi yönetimidir. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı inanç turizmine yönelik alanlarda ziyaretçi yönetimi çerçevesinde turist rehberlerinin rol ve sorumluluklarını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: İnanç turizmi, ziyaretçi yönetimi, ziyaretçi etki yönetimi, turist rehberleri.THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF TOURIST GUIDES IN THE FRAMEWORK OF VISITOR MANAGEMENT ON THE AREAS OF RELIGIOUS TOURISM
 
The religious tourism serves for the expectations of people who want to see the places they were born, visit important centers of their religions, become pilgrim by making the visits which their beliefs require as well as seek for moral satisfaction and inner peace in that way. Each passing day, the interest towards religious tourism further increases and religious tourism becomes an area of activity which interests larger masses. As this interest on religious tourism increases each passing day, it causes damage on the areas which are deemed holy by religions. Therefore, the requirement for protection of current resource values of the areas for religious tourism and particularly developing their usage of level and management strategies for their versatile usage has become important. One of the management models developed in this scope is the visitor method. From this point of view, the purpose of this study is to reveal the roles and responsibilities of tourist guides within the frame of visitor management at the areas designed for religious tourism.

Keywords: Religious tourism, visitor management, visitor effect management, tourist guides.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn