Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 167
Toplam Ziyaret
: 3311281

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 52  Alan: Sosyal Bilimler

Durmuș BURAK, Yavuz TOPKAYA
İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Bloom ve Revize Bloom Taksonomilerine Göre Değerlendirilmesi
 
Bu çalışmanın amacı, İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programının Bloom ve Revize Bloom Taksonomilerine göre incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu bağlamda ilgili öğretim programında bulunan kazanımlar öncelikle taksonomilere göre incelenmiş, daha sonra da vatandaşlık eğitiminin genel amacı olan “iyi vatandaş” yetiştirme hedefi açısından değerlendirilmiştir. Bu amaç ve yaklaşım kapsamında çalışma nitel araştırma yaklaşımında doküman inceleme tekniğine göre desenlenmiştir. Çalışmanın dokümanlarını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2017 yılında güncellenen ve 2018 yılında uygulanmaya başlanan 4. Sınıflar İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programında oluşturmuştur. Belirtilen doküman içerisindeki yer alan 29 kazanım ise bu çalışmanın veri kaynağı olarak tanımlanmıştır. Kazanımlar iki analist tarafından öncelikle Bloom Taksonomine göre çözümlenmiştir. Bu aşamada elde edilen bulgulara göre bilişsel alanda olan 27 kazanım ise ikinci bir çözümlemeyle Revize Bloom Taksonomisine göre incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara ve ilgili öğretim programının genel amaçlarına göre yapılan değerlendirmeler neticesinde ilgili öğretim programındaki kazanımların, vatandaşlık eğitiminin temel amacı olan “iyi vatandaş” yetiştirmeye uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık eğitimi, Bloom, Revize Bloom, iyi vatandaş, kazanımlar, ilkokul.Evaluation of Primary School Human Rights, Citizenship and Democracy Curriculum Outcomes According to Bloom and Revised Bloom Taxonomies
 
The aim of this study is to examine and evaluate the Primary School 4th Grade Human Rights, Citizenship and Democracy Curriculum according to Bloom and Revised Bloom Taxonomies. In this context, the outcomes in the relevant curriculum were first examined according to taxonomies and then evaluated in terms of the general purpose of citizenship education, which is to raise "good citizens". Within the scope of this purpose and approach, the study was designed according to the document analysis technique in qualitative research approach. The documents of the study were prepared in the 4th Grade Human Rights, Citizenship and Democracy Curriculum, which was updated by the Ministry of National Education (MEB) in 2017 and started to be implemented in 2018. The 29 outcomes in the specified document have been defined as the data source of this study. The gains were analyzed by two analysts primarily according to Bloom's Taxonomy. According to the findings obtained at this stage, 27 outcomes in the cognitive field were analyzed according to the Revised Bloom Taxonomy with a second analysis. As a result of the findings obtained in the study and the evaluations made according to the general objectives of the relevant curriculum, it was concluded that the outcomes in the relevant curriculum were appropriate to raise "good citizens", which is the main purpose of citizenship education.

Keywords: Citizenship education, Bloom, Revised Bloom, good citizen, outcomes, primary school.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn