Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3776
Toplam Ziyaret
: 3007686

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 39  Alan: Sosyal Bilimler

Deniz Küzeci
İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DİL, YAZIN, KÜLTÜR, TOPLUM VE EĞİTİM
 
Bu çalışmada dil, yazın, kültür ve toplum kavramlarını tanımlayarak bir toplumdaki bu temel unsurlar arasındaki ilişkileri irdeledik. Milli şuurun toplumların geleceğini inşa etme sürecinde gerekli olduğunu ve bu milli şuurun dil ve yazın aracılığı ile toplumda geliştiğini göstermeye çalıştık. Toplumun geçmişi ile geleceği arasındaki ilişkinin temelini oluşturan kültürün bir milletin kendi öz benliği olduğunu, kendi geçmişinin izlerini taşıdığını ve her milletin kendi kültürünü, dilini ve yazınını koruması, geliştirmesi gerektiğini ifade ettik. Bu milli unsurların ihmal edilmemesi gerektiği, ihmal edilmesi durumunda o milletin dünya üzerinden yok olmasının gerçekleşebileceğini göstermeye çalıştık. Dil, yazın, kültür bir toplumun olmasa olmazlarıdır. Eğitim ise istendik bilgi ve davranışların kazandırılmasıdır. Toplumun temel taşlarını oluşturan bu milli unsurların devlet eliyle verilmesi, korunması ve geliştirilmesi gerekir. Bu da ancak iyi bir milli eğitim ile topluma kazandırılır. Eğitim de toplumun istikbalinin şekillendirilmesi sürecinde oldukça önem arz eder. Bir milletin eğitiminin milli olması şarttır. Eğitim kendi toplumunun değerleri ile bütünleşerek yenilikleri, teknolojik gelişmeleri ve bilimi takip etmelidir.

Anahtar Kelimeler: Dil, yazın, kültür, toplum, eğitimLANGUAGE, LITTERATURE, CULTURE, SOCIETY AND EDUCATION
 
In this work, by defining the concepts of language, writing, culture and society and we introduced discussed the relations between these basic elements in a society.. We tried to show that national consciousness is necessary in the process of building the future of societies and that this national consciousness has developed in society through language and writing. We stated that the culture which forms the basis of the relationship between the past of society and the future has its own identity, that it carries the traces of its own past and that every nation should protect and develop its own culture, language and writing. We tried to show that these national elements should not be neglected in a society. In case of neglect it would be possible for the nation to disappear through the world. Language, writing, culture and education are a must for a society. Education is to acquire the knowledge and attitudes desired. These national elements, which form the basic stones of society, must be provided, protected and developed by the state. It can be collect only to the society by the way a good national education. Education is of great importance in the process of shaping the future of a society. It is essential that a nation’s education is national. Education should fallow innovations, technological developments and scientific process integrating with the values of their own society..

Keywords: language, literature, culture, society, educationTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn