Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1141
Toplam Ziyaret
: 1011037

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Yrd. Doç. Dr. Konur Alp DEMİR
İL ÖLÇEĞİNDE YAŞANAN İDARİ VE SİYASİ DÖNÜŞÜM: VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
 
İl, merkezi yönetimin taşra düzeyinde örgütlendiği temel yönetsel birimdir. Bu yönetsel birimin başında merkezi yönetim tarafından atanan ve devletin ve hükümetin temsilciliğini yapan bir vali bulunmaktadır. Büyükşehir belediye başkanı ise seçimle göreve gelen yerel bir yöneticidir. Bu bağlamda 6360 sayılı Kanun’un il ölçeğinde gerçekleştirmiş olduğu idari ve siyasi değişikliklerden hareketle il sınırları içerisinde valinin ve büyükşehir belediye başkanının görevleri üzerine karşılaştırmalı bir çözümleme yapmak önem taşımaktadır. Bu bildirinin temel amacı il düzeyinde uygulamaya konulan değişikliklerin analizini yapmak ve büyükşehir belediye başkanı ile valinin üniter devlet yapılanması içerisinde ve merkeziyetçi bir bakış açısı ile sorumluluk alanlarındaki görevlerini ve konumlarını değerlendirmektir. Bu bildiriden beklenen sonuç merkezi yönetimin taşra temsilciliği görevini yürüten valinin yerel yönetici kimliğine sahip olan büyükşehir belediye başkanı karşısındaki konumunu analiz ederek il ölçeğinde çift başlılık sorununu gündeme taşımak ve bu bağlamda çeşitli öneriler geliştirmektir.

Anahtar Kelimeler: İl Yönetimi, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, 6360 Sayılı KanunThe Transformation of Administrative and Political in the Level of Province: An Analysing of Governor and Mayor with Comparative Style
 
A province is the fundamental administrative unit of central government, which is organized in the provincial level. The governor, who is appointed by the central government and represents the state and government, is the head of this administrative unit. A mayor, on the other hand, is a local administrator who takes office through local elections. In this regard, based on the administrative and political changes (concerning cities) made in accordance with law number 6360, it is important to conduct a comparative analysis regarding the duties of a governor and of a mayor within the city borders. The main aim of this paper is to analyse the changes of implementations which are put into effect and to evaluate, with centralist view, the position and responsibilities of a metropolitan municipality mayor and of a governor in their area of responsibility in the unitary system. The expected result of this paper is to bring up the the problem of two-headedness in administration and to bring forward various proposals in this context by analyzing the position of the governor, who represents the central government in the rural area, and the position of the mayor, who is the local administrator.

Keywords: Province Administration, Governor, Metropolitan Municipality Mayor, Law No 6360Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn