Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 92
Toplam Ziyaret
: 3311206

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 52  Alan: Sosyal Bilimler

Onur BAYRAKCI
İktidar-Hegemonya İlişkisinde Algı Yönetimi
 
İktidarlar insanlığın var olduğundan beri kitleleri yönetmek için bir takım mekanizmalar kullanmıştır. Bu mekanizmalar arasında belki de en eskisi insanlık tarihi kadar eski olan algı yönetimidir. İktidarlar, iktidarlarını koruyabilmek için kitlelere bir takım mesajlar verir. Bu mesajların amacı aslında bir taraftan kitleleri yönetmek diğer taraftan ise hegemonya ilişkileri kurmaktır. Algı yönetimi tüm bunların tam merkezinde yer almaktadır. Algı yönetimi mekanizmaları çağdan çağa toplumdan topluma göre bir takım değişiklikler göstermiştir. İlk dönemlerde çoğunlukla kullanılan enstrümanlar devletin ya da topluluğun içinde gömülü olarak yer alan din, gelenek, göreneklerdir. Ortaçağ Avrupa’sına baktığımızda hem din hem de feodalitenin zora dayalı baskısı varken, modern dönem de ise mümkün olduğunca yumuşak güçlerin kullanıldığı, rıza üretiminin daha önemli hale geldiği bir dönemdir. 1980’li yıllardan itibaren internet kullanımının öne çıkmasıyla algı yönetiminin yönü sosyal medya ve ana akım medyaya yönelmiş, kitlelere buradan mesajlar gönderilerek ya da iktidarların buralara sızarak algı yönetimini yaptıklarına şahit olunmuştur. Bu çalışmanın amacı algı yönetimini önemini ve iktidarlarla olan ilişkisini göstermektir. Yöntem olarak literatür taraması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İktidar, hegemonya, rıza, algı yönetimi, devletin ideolojik aygıtlarıPerception Management in the Relationship of Power and Hegemony
 
Governments have used a number of mechanisms to rule the masses since humanity existed. Perhaps the oldest of these mechanisms is perception management, which is as old as human history. The rulers send a number of messages to the masses in order to maintain their power. The purpose of these messages is actually to manage the masses on the one hand and to establish hegemony relations on the other hand. Perception management is at the center of all of these. Perception management mechanisms have changed from age to age from society to society. The instruments mostly used in the early periods were religion, traditions and customs embedded in the state or society. When we look at medieval Europe, there is a forced pressure of both religion and feudalism, while the modern period is a period in which soft powers are used as much as possible and consent production has become more important. Since the 1980s, with the prominence of internet use, the direction of perception management has turned to social media and mainstream media, it has been witnessed that messages are sent to the masses or that the governments are doing perception management by infiltrating them. The aim of this study is to show the importance of perception management and its relationship with powers. As a method, literature review was made

Keywords: : Power, hegemony, consent, perception management, ideological apparatus of the stateTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn