Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 655
Toplam Ziyaret
: 1397269

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Sibel ATLI/Gülen BARAN
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDEN GÜNÜMÜZE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARINDA OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Eğitim çalışmalarının zaman içinde göstermiş olduğu değişimleri ortaya koymak, düşünce ve uygulamalarda meydana gelen farklılıkları irdelemek, geçmişten günümüze devam eden uygulamaların anlaşılması ve geliştirilmesi açısından önemlidir. Çocuğun gelişiminde önemli bir yere sahip olan okul öncesi eğitim basamağı, dil ve okuma-yazma gelişimi açısından önemli bir etkiye sahiptir. Okul öncesi eğitim programlarında okuma-yazmaya hazırlık etkinlikleri önemle yer almaktadır. Okul öncesi eğitim ortamları ve programları çocuklara okula başlamadan önce okuma - yazmaya hazırlık bakımından önemli deneyimler kazandırmaktadır. Bu çalışmada II. Meşrutiyetten günümüze kadar okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlarda ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, nitel çalışma yöntemlerinden betimsel tarama modeliyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; II. Meşrutiyet döneminde ilk defa yayınlanan 1914 programı ve öğretmen kılavuz kitabı ile 1952, 1981, 1989, 1994, 2002, 2006 ve 2013 okul öncesi eğitim programları ve 1969, 1989, 2006 okul öncesi öğretmen kılavuz kitaplarında okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının ayrı bir başlık altında veya diğer etkinliklerle bütünleştirilerek verildiği görülmektedir. 1952 programının kullanıldığı dönem okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının farklı yorumlandığı 1969 öğretmen kılavuz kitabında doğru uygulamalara yer verildiği görülmektedir. Genel olarak; programların birbirinin devamı niteliğinde okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını geliştirerek ele aldığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: okuma yazmaya hazırlık, okul öncesi, program, öğretmen kılavuz kitabıAN ANALYSİS OF LİTERACY PREPARATİON STUDİES İN PRE-SCHOOL CURRİCULA AND TEACHHERS’ GUİDELİNES FROM THE SECOND CONSTİTUTİONAL ERA TO THE PRESENT
 
Revealing the changes observed in education studies over the course of time, and studying the differences in ideas and practices, are important for understanding and developing the practices that have been applied from the past to the present. Having a special place in child development, pre-school education has a significant impact in terms of language and literacy development. Pre-school curricula cover literacy preparation activities. Pre-school educational environments and programs provide children with significant experiences, in terms of preparation for literacy before they start primary school. Using one of the qualitative study methods, the descriptive survey model, this study analyses literacy preparation studies in the teachers’ guidelines and curricula applied in pre-schools from the Second Constitutional Era to the present. The study revealed that in the curriculum and teachers’ guideline for 1914, which was first published in the Second Constitutional Era, pre-school curricula for 1952, 1981, 1989, 1994, 2002, 2006 and 2013, and pre-school teachers’ guidelines for 1969, 1989 and 2006, literacy preparation studies were mentioned in a separate section or in conjunction with other activities. It was further observed that during the period when the program for 1952 was used, literacy preparation studies were interpreted differently, and that the teachers’ guidelines for 1969 covered appropriate practices. In general terms, it can be concluded that the curricula followed each other and developed the literacy preparation studies.

Keywords: Literacy preparation, pre-school, curriculum, teachers’ guidelineTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn