Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 191
Toplam Ziyaret
: 1398534

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 41  Alan: Sosyal Bilimler

Arş. Gör. M. Arif ERZEN
İdeolojik Savaş Alanı Olarak Enver Gökçe Şiiri
 
Sovyet Rusya'sında 1930'larda şekillenen sosyalist gerçekçilik, Marksist sanat anlayışının uç ve görece saptırılmış bir yorumu olarak edebiyat dünyasında etkili olmuştur. Nâzım Hikmet'in yolunda şiire başlayan ve 1940 Kuşağı diye isimlendirilen şairler, eserlerindeki ideolojik zemin dolayısıyla, bu anlayışın Türk edebiyatındaki temsilcileri sayılırlar. Bilhassa tematik ortaklıkları noktasında bu adlandırmayı haklı kılan söz konusu şairler, sıcak/kanlı savaşları birer ideolojik sorun olarak şiirlerine taşırken bağlandıkları sosyalist dünya görüşünün gereği olarak bir taraftan da siyasî temelli mücadeleyi bir savaş görünümünde resmetmişlerdir. Hem Tek Parti döneminde sakıncalı bulunarak maruz kaldıkları baskılar hem de Soğuk Savaş döneminin neden olduğu siyasî kutuplaşma, kuşağa mensup şairlerin ideolojik savaş kavramı doğrultusunda değerlendirilmeye uygun şiirler yazmalarıyla sonuçlanmıştır. Bu isimlerden biri olan Enver Gökçe (1920-1981), halk söyleyişlerinin ses imkânlarından yararlanarak kurduğu şiirini, ezilen sınıfların emek kavgasını seslendirdiği bir ideolojik söylem sahasına dönüştürmüştür. İdeolojik savaşım yolunda yürütülen fikir kavgasının, siyasî çatışmaların ve sınıf mücadelesinin yalnızca baskın temalar olarak kalmayıp Gökçe'nin poetik dayanaklarını oluşturması bu doğrultuda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Toplumcu Gerçekçilik, İdeoloji ve Edebiyat, Savaş, Enver Gökçe.ENVER GÖKÇE'S POETRY AS IDEOLOGICAL WAR AREA
 
Socialist realism, shaped in Soviet Russia in the 1930s, has been influential in the world of literature as an extreme and distorted interpretation of Marxist art. The poets who started poetry in the way of Nâzım Hikmet and are called as the 1940 Generation are considered as representatives of this understanding in Turkish literature because of the ideological ground in their works. The poets, who justify this naming especially because of their thematic partnerships, have moved hot / bloody wars into poetry as an ideological problem. They have portrayed the political-based struggle in the form of a war as a requirement for the view of the socialist world to which they belong. Both the pressure they were subjected to during the One Party era and the political polarization caused by the Cold War period resulted in the writing of poems suitable for evaluating in the direction of ideological warfare of the poets belonging to the this generation. Enver Gökçe (1920-1981), one of these names, has transformed his poetry, which was created by the use of the folk speech, into an area of ideological discourse in which vocalized the labor struggle of the oppressed classes. It should be considered in this direction that the idea struggle, the political conflicts and the class struggle carried out in the path of ideological war are not only the dominant themes but also constitute the Gökçe's poetic bases.

Keywords: Republican Period Turkish Poetry, Socialist Realism, Ideology and Literature, War, Enver Gökçe.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn