Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 734
Toplam Ziyaret
: 3180267

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 51  Alan: Sosyal Bilimler

Ilgar SEYIDOV
İdeal Diyalogdan Sivil Diyaloğa Dönüşümün Kuramsal Olarak İncelenmesi: Yeniden inşa mı yoksa Yapıbozum mudur?
 
Diyalog kavramı iletişim alanında en önemli kavramlardan biridir. Genel olarak iki kişi arasında bir iletişim süreci olarak bilinse de, diyalog daha karmaşık bir içeriğe ve bağlama sahiptir. Antik dönemlerle birlikte ortaya çıkan ideal diyalog anlayışı 2000’li yıllarla birlikte sivil diyalog kavramıyla yeniden popüler hale gelmiştir. Sadece iletişim alanında değil, uluslararası ilişikler, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi çeşitli bilim dallarının da odak kavramı olan diyalog yeterince tanımlanmamış ve ele alınmamıştır. Bu anlamda bu çalışma derinlemesine literatür taraması ile diyalog kavramının tarihsel olarak kavramsal değişimini ve sivil diyalog anlayışının sivil toplumla ilişkisini incelemektedir. Çalışma kapsamında öncelikle ideal diyalog anlayışının felsefi yapısı ve içeriği tartışılacaktır. Daha sonra XIX-XX yüzyılla birlikte kavramsallaşması ele alınacaktır. Daha sonra sivil diyalog kavramı sivil toplum çerçevesinde ele alınarak değerlendirilecektir. İdeal diyalog ile sivil diyalog arasındaki içeriksel benzerlikler ve farklar incelecektir. Sonuç bölümünde sivil toplumun diyalog anlayışı ne kadar yararlı ya da yarasız olduğu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Diyalog, İdeal Diyalog, Sivil Diyalog, Sivil Toplum, Literatür TaramasıA Conceptual Projection on Transition from Ideal Dialogue into Civil Dialogue: Reconstruction or Deconstruction?
 
Dialogue is one of the basic concepts of communication. As the understanding of two-way communication and mutual relations has become important by 2000s, dialogue has started to be re-embraced within different research in social sciences. Although it is known as a communication between two individuals, it possesses very sophisticated context. The quality of communication is must in dialogic communication. On the other hands, though this concept has been widely used in different research fields such as culture, political communication, religion, sociology and international relations studies, it has not been conceptualized literally. It still lacks of proper conceptualization and profound research. In this vein, the current study aims to explore the historical and conceptual background of dialogue. Based on comprehensive literature review, first, the conceptualization of “ideal” dialogue will be discussed within various philosophical and sociological perspectives. In doing so, the historical context will be taken into account. Then, “civil” dialogue will be examined within the framework of dialogue. It will be focused on its contextual and structural transformation under specific characteristics. In the conclusion, the study will discuss how and why civil society is appropriate to formation of dialogue

Keywords: Dialogue, Ideal Dialogue, Civil Society, Civil Dialogue, Literature ReviewTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn