Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 195
Toplam Ziyaret
: 1012932

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 34  Alan: Sosyal Bilimler

Ferit Yücebaş
İÇ DENETİM SAĞLAMA ARACI OLARAK UMUMÎ MÜFETTİŞLİKLER BİRİNCİ UMUMÎ MÜFETTİŞLİK ÖRNEĞİ
 
Umumî Müfettişlikler, 25 Haziran 1927’de kurulmuş, fiilen 1947 hukuken de 1952 yılına kadar devam etmiştir. Bölgelerinde etkin bir role sahip olan Umumî Müfettişlikler, sorumlu oldukları bölgenin asayişini, sosyo-ekonomik problemlerini ve yürürlükte olan kanunların uygulanmasını sağlayan bir kurumdur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iktidarının özel örgütlenmelerinden biri olan Umumî Müfettişlikler iç denetimi sağlamak amacıyla görev aldıkları bölgede Cumhuriyet’in adeta gözü, kulağı ve eli olmuşlardır. Halk ile devlet arasında iletişimi sağlayan Umumî Müfettişlikler bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesine çalışan bir yapıya sahipti. Bunlar, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını göz önünde bulundurarak devletin politikalarını uygulamaya koymuş ve varlıklarını uzun bir dönem devam ettirmişlerdir. Görev bölgelerindeki işleri merkez adına yürüten Umumî Müfettişlikler en yetkili makam olarak kabul edilmişlerdir. Yetki olarak bakan ile vali arasında bir yerde bulunan bu kurumun hemen hemen bütün faaliyetlerde söz sahibi olması iç denetim mekanizmasının sağlanması açısından oldukça önemliydi. Umumî Müfettişlikler, valiler üstü bir yetkiye sahip olup tüm bakanların temsilcisi sıfatıyla görev yapmışlardır. Bunlar, bölge hakkındaki bilgileri raporlar şeklinde hükümet merkezine sunarak merkezin her konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Umumî Müfettişlikler, Birinci Umumî Müfettişlik, Umumî Müfettişliklerin Yetkileri, Milli Mücadele, Abidin Özmen.GENERAL INSPECTIONS AS INTERNAL INSPECTION MEANS: FIRST GENERAL ISPECTION EXAMPLE
 
The General Inspectorates were established on 25 June 1927 and continued actually from 1947 until 1952. General Inspectorates, who have an effective role in their territories, are the institutions that ensure the application of the law, the socio-economicproblems and the laws of the region in whichthey are responsible. The General Inspectorates, one of the special organizations of the Republican People’s Party (CHP) government, have becoma almostthe eyes, ears and hands of the Republicin the area these have been working with to ensure internal control. The General Inspectorates, which provided communication between people and the state, had a structure working on the realization of regional development. Taking into account the socio-economic structure of the region, these have put in place policies of the state and have continued their existence for a long time. The General Inspectorates, who carry out the work in the task areas on behalf of the headquarters, were considered to be the most competent authorities. This autority, which is located somewhere between the minister and the governor as authority, was very important in terms of ensuring the internal control mechanism that it had a say in almost all activities. The General Inspectorates have a mandate over the governors and have servedas representatives of all ministers. These have reported to the government center in the form of reports on information about the region and have provided the center with information on each issue.

Keywords: General Inspectorates, First General Inspectorates, Authorities of General Inspectorates, National Struggule, Abidin Ozmen.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn