Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 465
Toplam Ziyaret
: 1245370

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Zeynep ALİMOĞLU SÜRMELİ
İBN D‘ΠER-RÂZΒNİN TEBSIRATU’L-‘AVÂM FÎ MA‘RİFETİ MEKÂLÂTİ’L-ENÂM ADLI ESERİNDE İSLAM MEZHEPLERİNİ TASNİFİ
 
Milel ve Nihal alanında farklı itikadi mezheplere mensup âlimlerce birçok eser kaleme alınmıştır. Bazı istisnalar hariç tutulacak olursa bu alandaki eserlerin tamamı Arapçadır. Bu makalede konu edindiğimiz İbnDâ‘î er-Râzî’ye (VII. asır/XIII. asır) nispet edilen Tebsıratu’l-‘Avâm fî Ma’rifetiMekâlâti’l-Enâmadlı eser, bu husustaki istisnalardan biridir. Tebsıratu’l-‘Avâm, İmâmî bir isme ait olup Farsçakaleme alınmış bilinen tek makâlât eseridir. Bu nedenle özgün olacağı ve alana katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu makalede, Tebsıratu’l-‘Avâm’da mezheplerin tasnifi ve işleniş biçimi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Milel ve Nihal, Farsça, İbnDâ‘î er-Râzî, Tebsıratu’l-‘Avâm, İmâmî.THE CLASSIFICATION OF ISLAMIC SECTS IN IBN D‘ΠER-RÂZΒS TEBSIRATU’L-‘AVÂM FÎ MA‘RİFETİ MEKÂLÂTİ’L-ENÂM
 
There are a lot of Works written by scholars from different schools of theology in the field of Milal and Nihal. Apart fromsome exceptions, all of the works in this field are in Arabic. The topic of this article, Tebsıratu’l‘Avâm fî Ma’rifeti Mekâlâti’l-Enâm which is attributed to Ibn Dâ‘î er-Râzî, (7th cent./13th century) is one of the exceptions on this issue. Tebsıratu’l‘Avâm, is the only makâlât work with an Imamî name known to have been written in Farsi. For this reason, the classification of the sects in Tebsıratu’l ‘Avâm and the way of this is done is examined in this study with the belief that it will be distinctive and contribute to the field.

Keywords: Milal and Nihal, Farsi, Ibn Dâ‘î ar-Râzî, Tabsıratu’l‘Avâm, ImâmîTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn