Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

Abdurrahim Tufantoz
I. HAÇLI SEFERİ VE MUSUL VALİSİ KÜRBOĞA
 
Haçlı Seferleri için ilk çağrı 1095 yılı Kasım ayında Papa II. Urbanus tarafından Fransa’daki Clermont’ta yapıldı. Başta Fransa olmak üzere, İngiltere, Almanya ve İtalyan şehir devletleri bu çağrıya tereddütsüz olarak uydu. Bu sırada Türk-İslâm dünyası tam anlamıyla bir kaos içerisinde olup birlik ve beraberlikten yoksundu. Türkiye Selçuklu sultanı I. Kılıç Arslan’ın fedakâr ve cefakâr tavrına rağmen Haçlılar başkent İznik’i alarak yollarına devam ettiler. Haçlıların ikinci durağı Urfa oldu. Urfa’yı ele geçiren Haçlılar Hıristiyanlarca kutsal sayılan Antakya’yı da kuşattılar. Büyük Selçuklu sultanı Berkyaruk onlarla mücadele etmek üzere Musul valisi Kürboğa’yı görevlendirdi. Fakat onun diğer komutanlara karşı tavırları Müslümanlar arasında ikiliğin çıkmasına sebep oldu. Kürboğa biraz daha sağduyulu olsaydı Haçlılar daha ilk seferlerinde hezimete uğrayacak ve onların Ortadoğu’da ilerlemelerinin önüne geçilmiş olacaktı. Böylece Urfa, Antakya, Kudüs ve birçok İslâm şehri Haçlı hâkimiyetine girmeyecekti.

Anahtar Kelimeler: Haçlılar, I. Kılıç Arslan, Berkyaruk, Kürboğa, İznik, Urfa, AntakyaI. CRUSADE AND KURBOĞA THE GOVERNOR OF MOSUL
 
The first call for the Crusades was made by Pope II. Urbanus in Clermont, France in November 1095. Britain, Germany and Italian city states, in particular France, sat on this call without hesitation. Meanwhile, the Turkish-Islamic world was in strictly chaos and lacked unity and solidarity. Despite the self-sacrifice and stubborn attitude of I. Kılıç Arslan who is Turkey Saljuk Sultan’s, the Crusaders took the capital, Iznik, and continued on their way. The second arrest of the Crusaders was Urfa. The Crusaders who conquered Urfa also surrounded Antakya, considered sacred by Christians. Great Saljuk Sultan’s Berkyaruk commissioned Kürboğa to fight them who was Mosul governor. But his attitude towards the other commanders to couse a duality among the Muslims. If Kürboğa had a little more sense of humor, the Crusaders would have come to ruin the first time and their progress in the Middle East would have been avoided. Thus Urfa, Antakya, Kudüs and many Islamic cities would not enter the Crusader dominance.

Keywords: Crusaders, I. Kılıç Arslan, Berkyaruk, Kürboğa, Iznik, Urfa, Antakya.Tam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn