Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 788
Toplam Ziyaret
: 3180321

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -6  Alan: Sosyal Bilimler

Arif Gezer
Hz. Peygamber'in Hastalıklara Karşı Tutumu
 
Hastalık, sağlık, tedavi, hasta ziyareti, temizlik gibi konularda Hz. Peygamber’in o kadar çok tavsiyeleri vardır ki Hadis Bilimleri içinde, Tıbb-ı Nebevi adı altında ayrı ve müstakil bir alt bilim dalı oluşmuştur. Tıbb-ı Nebevi, Hz. Peygamber’in beşeri tecrübe ve bilgilerinin bir yansıması mıdır? Yoksa kısmen de olsa ilham ya da vahiy yönleri var mıdır? Bu tartışmalara girmemekle beraber, tıp alanındaki hadisleri genel olarak değerlendirdiğimizde, Sünnette ismi bizzat konmamış olsa bile azımsanmayacak bir Koruyucu Tıp/Hekimlik olgusunun var olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Malumdur ki hastalıklar çoğunlukla bireysel olduğu halde bazen toplumsal, bazen de küresel olabilir. İçinde bulunduğumuz küresel salgın (pandemi), bunun bir örneğidir. Küresel bir din olma iddiasındaki İslam Dini, hem fert hem toplum hem de küresel anlamda bütün sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunabilmelidir. Bununla beraber, kıyamete kadar gelecek bütün sorunların çözümünü, 1400 yıl önce yaşamış ve Peygamberlik görevini tamamlamış bir şahıstan, uygulanmaya hazır bir şablon şeklinde beklemek mantıklı değildir. Karşılaşılan yeni sorunlar karşısında yeni çözüm önerilerini, Peygamber’in getirdiği ilkeler doğrultusunda, yani sünnetin ışığında günümüzün Müslümanı sunabilmelidir. Bunun bir örneği olarak, Hz. Peygamber’in ve dolayısıyla İslam’ın Salgın Hastalıklar ve Karantina Mefhumu ile ilgili yaklaşımının ortaya konması meselesini kabul edebiliriz. Biz bu çalışmamızda ilgili hadislerden yola çıkarak bu konuyu aydınlatmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Hadis, Salgın, Hastalık, Tedavi, KarantinaProphet's Attitude to Diseases
 
There are many hadiths of the Prophet about issues such as illness, health, treatment, patient visit, cleaning. For this reason, a separate sub-science branch has been formed under the name of Tıbb-ı Nebevi (Prophetic Medicine) in Hadith Sciences. Is Tıbb-ı Nebevi (Prophetic Medicine) a reflection of the Prophet's human experience and knowledge? Or is there some inspiration or revelation in it? Although we do not participate in these discussions, when we evaluate the hadiths in the field of medicine in general, we can easily say that the phenomenon of Preventive Medicine exists considerably, even if it is not named. It is known that although the diseases are mostly individual, sometimes they can be social and sometimes global. The global epidemic (pandemic) we are in is an example of this. The Islamic Religion, which claims to be a global religion, should be able to offer solutions to the problems of individuals, society and globally. However, it does not make sense to wait for the solution of all the problems until the apocalypse as a ready-to-apply template from a person who lived 1400 years ago and completed his prophetic duty. Today's muslim should be able to offer new solutions to new problems faced, in the light of the Sunnah. An example of this is the demonstration of the Prophet's and therefore Islam's approach to Epidemics and Quarantine. In this study, we will try to enlighten this issue based on the relevant hadiths.

Keywords: Prophet, Hadith, Epidemic, Disease, Treatment, QuarantineTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn