Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 326
Toplam Ziyaret
: 1405081

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

Ramazan Özmen
Hudeybiye Barış Antlaşması ve Hadislerin Anlaşılmasında Hâdiselerin Arka Planını Okumanın Sunacağı İmkanlar Üzerine Bir Deneme
 
Bu makâlede, hadislerin salt literal/lafzî bir okuyuşla okunduğu takdirde yanlış anlaşılabileceğine işaret etmek için iki olay üzerinde durulacaktır. Her iki olay da hicretin altıncı yılında gerçekleşen Hudeybiye Barış Antlaşması esnasında meydana gelmiştir. Bazı kimseler, Hudiybiye’de yaşanan bir hâdiseye dayanarak Hz. Peygamber’in ağzından çıkan tükürük ve balgam gibi bazı atıklarını sahâbe’nin rahatlıkla yüzlerine sürdüklerini iddia etmektedirler. Şahsî kanâtimize göre literal olarak böyle bilgiler içeren rivâyetler, acele bir kararla zâhiri üzere anlaşılmamalı ve bu anlayışın da tek doğru anlayış olduğu iddia edilmemelidir. Hudeybiye Barış Antlaşması esnâsında cereyan eden diğer bir olay ise, şöyledir: Müslümanlar karargahlarını bir kuyunun başına kurmuşlardı. Su ihtiyaçları olunca kuyudaki suyu kullanmışlar, ancak kuyunun suyu herkese yetmemişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber sadağından bir o çıkarmış, sahâbe bu oku suyu bitmiş olan bu kuyunun üzerine koyduklarında kuyunun suyu eskisinden çok daha gür bir şekilde çoğalıp akmış ve herkes su ihtiyacını karşılamıştı. Bu hadise, Hudeybiye’de meydana gelmiş bir mucize olarak anlatılmaktadır. Ancak biz bu araştırmamızda, bu olayın da farklı bir şekilde yorumlandığını gündeme getirip, bu yorumu kabul etmenin mümkün olabileceğini ifade edeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, hadis, sünnet, Hudeybiye Barış Antlaşması, tükürük, balgam, kuyu, mucize.On The Hudaybiyyah Peace Treaty And Consideration Of Opportunities By Reading The Background Of The Events In Understanding Hadiths
 
In this article, two events will be emphasized to point out that the hadith can be misunderstood if read with a literal reading. Both events took place during the Hudaybiyyah Peace Treaty, which took place in the sixth year of Hijrah. Some people claim that some of the wastes from the mouth of the Prophet are easily swept to the hundreds by the sahaba. According to my personal opinion, narrations containing such information literally should not be understood as rashly, and it should not be argued that this understanding is the only correct understanding. Another incident that took place during the Hudaybiyya Peace Treaty is as follows: Muslims set up their headquarters near a well. When they needed water, they used the water in the well, but the water in the well was not enough. Upon this, Holly Prophet took an arrow out of his quiver and when the Companions of the Prophet was placed this arrow on this well which had been finished with water, the water of the well had flowed much more loudly than the water of the old one and everyone has met their water needs. This incident is described as a miracle that has happened in the Hudaybiyya. However, in this our research we will mention that this study is interpreted in a different way and we will say that it is possible to accept this interpretation.

Keywords: Holly Prophet, hadith, sunnah, Hudaybiyyah, saliva, sputum, well, miracle.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn