Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 779
Toplam Ziyaret
: 3180312

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -7  Alan: Sosyal Bilimler

Süleyman ERATALAY
Horasan’dan Küresin’e Bir Sözcüğün İzinde
 
Sözcükler dildeki anlam taşıyan en küçük yapı taşlarıdır. Ancak anlam çoğu zaman ses değişmeleri altına gizlenir. Zamanla sözcüğün anlamla birlikte taşıdığı diğer bilgiler kaybolabilir. Kaybolan bilgilere yeniden ulaşmak oldukça kapsamlı bir araştırma ve inceleme gerektirebilir. Fakat doğru verilere ulaşılırsa geçmişle gelecek arasında bir köprü işlevi kazanır. Van’da yaşayan ve Azerbaycan lehçesi konuşan bir topluluğun adı olan ‘Küresin’ sözcüğünün kökeni ve anlamıyla ile ilgili bazı açıklamalar ve varsayımlar bulunmaktadır. Bu konuda topluluğa ait kişiler bile bir görüş birliği sağlayabilmiş değildir. Ancak bu topluluğun Türk kökenli olduğu, Azerbaycan Türkçesi konuştuğu ve İran’dan geldikleri tartışmasız olarak kabul edilmektedir. İran topraklarına ve hatta Türkiye’nin çeşitli kentlerine yıllar boyunca çeşitli göçler olmuştur. En eski göçler Orta Asya kaynaklıdır. Orta Asya’dan gelenler bazı cazibe merkezlerine yerleşmiş oraları yurt edinmişlerdir. Bu merkezlerin en önemlilerinden biri Horasandır. Büyük bölümü İran coğrafyasında bulunan bu kadim bölge dini,siyasi ve tarihi birçok özelliğinden dolayı ülkemize yönelen göçlerin kaynağı konumundadır. Horasan ve Küresin sözcükleri ilk bakışta fark edilmeyen bir ilişki ile birbirlerine bağlıdırlar. Çalışmada iki sözcüğün ilgisi, tarihsel ve dilbilimsel veriler ışığında açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Horasan, Küresin, etimoloji, kökenbilgisiFrom Khorasan to Küresin in Search of a Word
 
Words are the smallest building blocks of meaning in language. However, meaning is often hidden under sound changes. The information that a word carries with its meaning may be lost gradually. Retrieving lost information may require extensive research and investigation. When the correct data is reached, it becomes a bridge between the past and the future. There are some explanations and assumptions about the origin and meaning of the word "Küresin", which is the name of a community living in Van and speaking an Azerian dialect. Even people belonging to the community have not reached a consensus on this issue. However, it is undisputed that this community is of Turkish origin, that they speak Azerian Turkish and that they come from Iran. There have been several migrations to various cities of Turkey and Iran over the years. The oldest migrations originate from Central Asia. Those coming from Central Asia settled in some attraction centers which became and their homeland. One of the most important of these centers is Khorasan. This ancient region, mostly located in Iranian geography, is the source of immigration to our country due to many religious, political and historical features. The words Khorasan and Küresin are connected by a relationship that is not noticed at first sight. The relevance of the two words will be explained in this study in the light of historical and linguistic data.

Keywords: Khorasan, Küresin, etymologyTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn