Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexlerBugünkü Ziyaret
: 109
Toplam Ziyaret
: 773728

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 2  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Handan Tunç
HOLLANDA DELFT SERAMİK BEZEMELERİNİN HOLLANDA RESİMLERİ İLE ESTETİK İLİŞKİSİ
 
Dünya seramik tarihi içinde önemli yer tutan Delft seramikleri 1650-1750 yılları arasında bezemeleriyle sanat tarihinin, sanatlararası ilişkiyi en açık biçimde vurgulayan öneme sahiptir. Delft seramikleri bütün teknik sınırlılıklara karşın 1650-1750 yılları arasındaki Hollanda resim sanatından büyük ölçüde etkilenmiştir. Tuval resminin seramik bezemelerine dönüşmesi teknik anlamda önemli güçlükleri aşılmasını gerektirmiştir. Seramik bezemelerinde söz konusu dönemde resim sanatından beklenen özgünlük ve yaratım orijinalliği henüz belirgin bir estetik talebe dönüşmemişti. Moda eğilimler, günlük beğeniyi doyurma ve başka sanatsal üretimlerden etkilenerek onları tekrarlama kabul edilebilir bir yöntem olarak görülmüştür. Söz konusu kriterler resim sanatında vazgeçilmez unsurlar olarak kabul edilirken seramik bezemelerinde alıntılandırılan görüntünün kusursuz tekniği yansıtması yeterli kabul ediliyordu. Seramik sanatındaki bezeme tekniğinin renk, biçim ve alan kullanımı açısından getirdiği sınırlılıklara karşın, tuval resminin düzeltme olanakları, geniş alan kullanımı ve renk kullanım sınırsızlığı karşılaştırmalarda gözden kaçırılmamıştır. Bu nedenle araştırma kapsamını oluşturan Delft seramik bezemelerinin Hollanda resimleriyle benzerlikleri sanatsal eğilim, içerik ve biçim anlayışı benzerlikleridir. Seramik bezemelerinde bir tuval resmine yönelik reprodüksiyon benzerliği aranmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: 1650-1750 Hollanda resim sanatı, Delft seramikleri, Barok, RokokoAESTHETICAL RELATION OF DUTCH DELFT CERAMIC ORNAMENTS WITH DUTCH PAINTINGS
 
Having a critical coverage in the history of World ceramics, the Delft ceramics is of vital importance in art history with its ornaments between the years 1650 to 1750, explicitly presenting the interarts relation. Despite all the technical challenges, the delft ceramics were substantially affected by the Dutch painting art between the years 1650 to 1750. During this period, the genuineness and creational originality, which was expected from the art of painting, did not shade into an aesthetical request for ceramic ornaments. Fashion trends, daily satisfaction, as well as imitating the other artistic works after being affected by them had been recognized as a reasonable method. While these criteria were recognized as the essential elements of painting art, it was deemed as adequate for ceramic ornaments to reflect the excellent technique for the referenced image. Despite the limitations of the ornament technique in ceramics with regards to color, shape and space usage, the correction capabilities, usage of wide spaces, as well as the limitless possibilities for the use of colors of canvas painting did not go unnoticed in the comparison process. Therefore, the similarities of Delft ceramic ornaments, comprising the scope of this research, with the Dutch paintings are on the aspects of artistic tendency, content and form. No reproduction similarity was sought in ceramic ornaments with a canvas painting

Keywords: 1650-1750 Dutch painting art, Delft ceramics, Baroque, RococoTam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn