Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1721
Toplam Ziyaret
: 1398335

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

Esra Yılmaz, Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman Çalık
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARININ KAMU ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONUNA ETKİSİ: KARAYOLLARI 11. BÖLGE (VAN) MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR UYGULAMA
 
Günümüzde yaşanan yoğun rekabet, bilgi ve teknolojideki hızlı gelişmeler, kurumların öğrenilmiş olan bilgilerinde zamanla yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Bulunduğumuz her alanda değişim kendini göstermiş özel sektörden kamu sektörüne kadar tüm kurum ve işletmeleri etkisi altına almıştır. Hızla değişen rekabet şartlarına kamu kurumlarının da uyum sağlaması zorunlu hale gelmiştir. Bu uyumu sağlamanın en kolay ve en hızlı yolunun ise eğitim olduğu aşikardır. Belirli bir maaş karşılığında çalışması için işe alınmış ya da çalışmakta olan kişilere görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere verilen planlı eğitimler hizmet içi eğitim olarak adlandırılmaktadır. Hizmet içi eğitimlerin faydaları arasında; çalışanların daha verimli çalışması, kurumlara olan bağlılıklarının artması ve iş motivasyonu yükselmesi gibi örnekler verilebilir. Araştırmamızda hizmet içi eğitimin kamu çalışanlarının motivasyonuna etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda önemli bir kamu kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 11.Bölge Müdürlüğünde (Van) anket çalışması yapılmış ve veriler analiz edilerek bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler: Hizmet içi eğitim, Motivasyon, Kamu SektörüTHE MOTIVATION OF THE PUBLIC WORKERS IN IN-SERVICE TRAINING PROGRAMS: AN APPLICATION IN THE 11th DISTRICT (VAN) DIRECTORATE
 
In today's intense competition environment, rapid developments in information and technology causes institutions to be insufficient in their learned knowledge over time. Every field of change that we are in has been affected by all institutions and businesses from the private sector to the public sector.It has become compulsory for public institutions to adapt to rapidly changing competition conditions. It is obvious that the easiest and fastest way to achieve this alignment is education. In-service training is called planned trainings given to people who are hired or working to work for a certain salary, given the necessary knowledge, skills and attitudes related to their duties. Benefits of in-service training include; More efficient working of employees, increased commitment to institutions and increased motivation towards work can be given as examples.The effect of in-service training on the motivation of public employees was investigated in our research. Within this context, a survey was conducted at the General Directorate oh Highways 11. Region (Van) which is an important public institution, and the results were analyzed.

Keywords: Service Tranining, Motivation, Public SectorTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn