Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 339
Toplam Ziyaret
: 1405094

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

İsmail Coşkun
Hitit İmparatorluk Dönemi Krallık Asası
 
Anadolu’nun ilk büyük devletini kuran Hititler, yaşadıkları dönemde birçok askeri, siyasi ve sanatsal başarı sağlamıştır. Hititler ile ilgili yapılan çalışmalar sayesinde her geçen gün, büyük bir imparatorluk kurmuş olan bu uygarlık daha iyi tanınmaktadır. Hititler üzerinde birçok araştırma makale ve kitap olmasına rağmen, bu uygarlıkla ilgili hala bilinmeyen konular vardır. Latince bir kelime olan lituus, ucu kıvrık asadır. Alacahöyük’te bulunan asa başı olduğu düşünülen nesneler ve bir Frig Tümülüsü’nde bulunan eğri asaların dışında Hitit İmparatorluk Dönemi’ne ait lituusun kendisi bulunamamıştır. Anadolu’da MÖ 2. binin başından itibaren görülen lituuslar, Hitit tasvirli eserleri ve yazılı belgelerinden anlaşıldığı üzere genellikle krallar ve bazı tanrısallıkların ellerinde görülmektedir. Bu çalışmada Hitit öncesi ve çağdaşı komşu uygarlıklarda kullanılan lituuslar incelenmiş ve Hititlerde kullanılan lituusun kökeni açıklanmaya çalışılmıştır. Lituusun Anadolu’da ortaya çıkışı, dönemler bazında gelişimi ve değişimi ele alınmıştır. Hitit İmparatorluk Dönemi sanat eserleri ve Hitit yazılı belgeleri incelenerek Hitit krallarının kullandığı lituusların kullanım amaçları ile ne şekilde kullanıldıkları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hititler, Lituus, Eğri Asa, Hitit Kralları, Hitit Kral KıyafetleriKingdom Scepter During the Hittite Imperial Period
 
Hittites founded the first great state of Anatolia and provided many military, political and artistic achievements in the period they lived. Thanks to the studies made about the Hittites, this civilization which has formed a great empire is now getting known better. Although there are many research, articles and books on the Hittites, there are still unknown topics about this civilization. Lituus is a Latin word, stands for curved staff. Apart from the objects that thought as staff head found in Alacahöyük and curved staffs found in a Frig Tumulus, lituus wasn’t found in Hittite Empire Period. In Anatolia, Lituuses were seen since starting second thousand B.C. usually in kings and some divine’s hands as it was understood from depictions work of art and Hittite writing documents. In this study, the lituuses used before Hittites and by the contemporary neighbouring civilisations with Hittite are evaluated and the origin of lituus used by Hittites is tried to be explained. The emergence of Lituus in Anatolia, development and change of Lituus on the basis of the periods are discussed. Hittite art in Hittite Empire Period and Hittite written documents are investigated to find out the purposes and in what way Lituuses were used by the Hittite kings.

Keywords: Hittites, Lituus, Curved Staff, Hittite Kings, Hittite King CostumesTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn