Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası

VAN ÖZEL SAYISI DUYURUSU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van özel sayısı için başvurularınızı bekliyor. 2021 yılının Nisan ayında yayınlanmasını planladığımız özel dosya, Van YYÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAP)’nin desteğiyle Van’ın işgalden kurtuluşunun 103. yılına ithafen hazırlanıyor. Van’ın bu ulvi gününü kutlarken bilimsel açıdan yeni yaklaşımlar getirmek, sosyal bilimler alanından gelecek farklı araştırma-inceleme yazılarıyla Van tarihine, kültürüne, sanatına katkı sunulması hedefleniyor. Van bağlamında nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapacağına inandığımız bu dosya aynı zamanda BAP’ın desteğiyle Van’ın tarihi fotoğraflarından oluşacak bir seçkiye de ev sahipliği yapacak. Tüm disiplinlerden araştırmacılara ve yazılara açık olan, Van’ın özne olduğu bu özel dosyaya katkı sunmanızı bekliyoruz. Not: Gönderilen makaleler ilk olarak Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun bulunan çalışmalar önce alan editörüne sonra da konusunun uzmanı iki ayrı hakeme gönderilecektir. Makaleler, hakem raporlarına göre ret ya da kabul edilecektir. 2020 Nisan ayında yayımlanacak Van Özel Sayısı için makalelerinizi 1 ila 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. Dergimizin “MAKALE YÜKLE” butonu söz konusu tarihlerde aktif olacaktır. NOT: Dergimizin normal periyodunda yayımlanan her sayısında en fazla 20 makale yayımlanmaktadır. Halihazırdaysa birçok makalenin süreci tamamlanmış veya devam etmektedir. Dergimizin Mart ve Haziran sayılarının kontenjanı da dolmuştur. Eylül sayısı için makale kabulü Nisan ayındaki özel sayının yayımlanmasından sonra başlayacaktır. Dolayısıyla özel sayı dışındaki normal periyoda makale kabulü kesinlikle kabul edilmeyecek olup yüklenen makaleler yazarlarına iade edilecektir.

Bugünkü Ziyaret
: 572
Toplam Ziyaret
: 1617178

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 50  Alan: Sosyal Bilimler

Abdurrahman ÇALIK, Abdulhamid ADAM
Helal Turizm: Teorik Bir İnceleme
 
Yaşadığımız çağda Müslümanların çoğu iş, öğrenim, sağlık, dinlenme, kültür ve dinî tören amaçlı seyahatlere, gezilere katılmaktadır. Müslümanlar seyahatlerini İslam dinin öğretilerine dayanarak gerçekleştirmek istemektedirler. Dünya genelinde Müslüman halkın sayısı artması ve Müslüman halkının artan satın alma güçleri ile beraber, turizm ve seyahat sektöründeki yerleri de değişiklik göstermeyi başlamıştır. Bu değişlikler turizme önem veren ülkelerinin dikkatini çekmiştir. İslam dininin Müslümanları seyahat etmeye ve geziye çıkmayı destekleyen, teşvik eden bir din olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, dünya çapında İslam dinine tabi olan 1.6 milyardan fazla insan olduğu göz önüne alındığında, İslam'a uygun olan Helal turizm kavramını geliştirmeye duyulan ilgi son derece önemlidir. Son yıllarda helal turizm kavramının tüm dünyada ve Türkiye’de ehemmiyetinin arıtmış olduğu görülmektedir. Bu araştırma, Helal turizm kavramını, Kuran-ı Kerim ve Hadisler ışığında ele almayı, Helal turizmin dünyada ve Türkiye’de ehemmiyetini incelemeyi amaçlamaktadır. Yapılan bu çalışma ile son yıllarda İslami finansal sistemde meydana gelen gelişmeler ile büyüme hızı artan helal turizm kavramının önemi açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Din, Turizm, Helal TurizmHalal Tourism: A Theoretical Investigation
 
In the age we live, most Muslims travel and trip for many different reasons such as work, education, health, pleasure, culture, and religious ceremony. They want to make their travels based on the teachings of Islam. Along with the increasing number of Muslims worldwide and the increasing purchasing power of the Muslims, their place in the tourism and travel industry has started to change. These changes have attracted the attention of countries that attach importance to tourism. It is seen that Islam is a religion that supports and encourages all Muslims to travel. In addition, given that there are more than 1.6 billion people worldwide subject to the religion of Islam, are interested in developing the concept of Halal tourism, suitable for Islam, which is extremely important. In recent years, it has been noticed that the importance of halal tourism has increased all over the world including Turkey. This study aims to examine the importance of halal tourism all over the World including Turkey according to the teachings of the Holy Quran and hadiths. With this study, it is tried to explain the importance of the concept of halal tourism, whose growth rate has increased with the developments in the Islamic financial system in recent years.

Keywords: Religion, Tourism, Halal Tourism.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn