Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 677
Toplam Ziyaret
: 1397291

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Kemal TEMİZER
“HAYATTA BEN EN ÇOK BABAMI SEVDİM” ŞİİRİNE NAZİRE: “HAYATTA BEN EN ÇOK ANNEMİ SEVDİM”
 
Öz Edebiyat dünyasına 1950’li yıllarda giriş yapan Can Yücel, özellikle 1970 sonrasında verdiği eserleriyle Türk edebiyatının önemli şairleri arasında yer alır. Şair, yaşamının bir parçası olarak değerlendirdiği şiirlerine ailesini konu edinmekten çekinmez. Özellikle babasına büyük bir hayranlık duyan Yücel, onun için pek çok şiir kaleme alır. Bu şiirlerden en çok dikkat çekeni şüphesiz “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiiridir. 1970 Kuşağı toplumcu-gerçekçi şairleri arasında yer alan Abdülkadir Budak ise; Gömleğim Leyla Desenli, Sevdanın Son Kerem’i, İmzası Gül, Yanlış Anka Destanı gibi şiir kitaplarıyla geleneksel şiirin imgelerini başarıyla yeniden dile getiren bir şair olarak değerlendirilir. Budak, sadece toplumu ve toplum sorunlarını şiirlerine aksettirmez, ferdi ıstıraplarını da dillendirir. Annesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü “Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiiriyle ifade eden şair, aynı zamanda bu manzumesiyle Can Yücel’e nazire yapar. Bu çalışmada Can Yücel’in “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiiri ile Abdülkadir Budak’ın “Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiiri karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenecektir. Biri babaya, öteki anneye duyulan sevgiyi dile getiren bu iki şiir, muhteva açısından ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nazire, Can Yücel, Abdülkadir Budak, Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim, Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim.REPPLY IN KIND TO THE POEM “I LOVED MOSTLY MY FATHER IN MY LIFE”: “I LOVED MOSTLY MY MOTHER IN MY LIFE”
 
Abstract Can Yücel, who entered the world of literature at 1950s, is betwixt important poets of Turkish literature with his works particularly after 1970s. He does not beware mention about his family in his poem of which he regards as part of his life. Yücel, who especially admires his father, receives many poems for the sake of him. The most attractive one is undoubted “I Loved Mostly My Father in My Life”. Abdülkadir Budak as to who is a poet betwixt 1970 generation, considered as a poet who successfully re-expresses the traditional poem’s images with poetry books such as Gömleğim Leyla Desenli, Sevdanın Son Kerem’i, İmzası Gül, Yanlış Anka Destanı. Budak, who considered among the socialist-realistic poets of '70s, does not only reflect the public problems and society to his poems, but also expresses his individual sufferings. The poet, who expresses his sarrow for the death of his mother via the poem “I Loved Mostly My Mother in My Life” at the same time he replies in kind to Can Yücel. In this study, Can Yücel's poem "I Loved Mostly My Father In My Life" and Abdülkadir Budak's "I Loved Mostly My Mother in My Life" will be examined in a comparative approach. These two poems, one of which expresses paternal love and another one maternal love, will be discussed in terms of content.

Keywords: Repply in kind, Can Yücel, Abdülkadir Budak, I Loved Mostly My Father In My Life, I Loved Mostly My Mother in My Life.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn