Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3821
Toplam Ziyaret
: 3007731

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 39  Alan: Sosyal Bilimler

Edip YILMAZ, Gülsün EBİRİ
HAMZA AĞA(YENİCEKÖY) CAMİİ HAZİRESİ MEZAR TAŞLARI
 
Verimli topraklara sahip Küçük Menderes Havzası tarihin ilk çağlarından beri birçok medeniyeti içerisinde barındırmıştır. Bu bölgede tarihe ışık tutacak önemli kaynaklar ortaya konmuştur. Bu kaynaklardan biri de Osmanlı dönemi mezar taşlarıdır. Bunun için mezarlıklar, geride kalanların sevdiklerinin yanında bir nebze de olsa huzur buldukları ziyaretgâhlardır. İşte Osmanlı mezar taşları bu anlamda bir kültürün izlerini oluşturmaktadır. İzmir iline bağlı Tire Merkezde bulunan Hamza Ağa Camii Haziresi’nde dört mezar yapısı tespit edilerek kayıt altına alınmış ve incelenmeye tabii tutulmuştur. Bu mezar taşlarının süsleme programları, kitabe içerikleri ve ebatları göz önünde bulundurularak bir sıralama yapılmıştır. İlk olarak bu mezar taşlarının ölçekli fotoğrafları çekilerek dosyalanmıştır. Epigrafik çözümlemesi yapılan bu eserler, hicri tarihleri esas alınarak sıralanmıştır. Bu mezar taşları yoğun olarak Osmanlı’nın batılılaşma dönemini kapsamaktadır. Çalışmalarımız esnasında, insanların bilinçsiz davranışları ve tabiat şartları hazireyi tahribata uğratmıştır. Bunlardan iki mezar taşına kireçle boyanarak zarar verilmiştir. Bir mezar taşı sağlam, diğerleri ise kısmı aşınmış ve kırılmış durumdadır. Kültür varlıklarımız arasında önemli bir yere sahip olan mezar taşları çeşitli sebeplerle yerel yönetimlerin yeni iskân projeleriyle birlikte yok edilmeye başlanmıştır. Bundan dolayı Tire Merkezde yer alan Hamza Ağa Camii (Yeniceköy) haziresi mezar taşlarındaki özellikler belirtilerek, Türk sanatı içerisindeki yeri vurgulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mezar Taşı, Camii, Kitabe, Osmanlı.GRAVEYARD STONES OF HAMZA AĞA (YENİCEKÖY) MOSQUE
 
Little meander with fertile soil basin has housed many civilizations since ancient times. In this region, it has shed light on many histrorical monuments. One of these sources is the tombstones of the Ottoman period. The only unchanging reality of death is the graves mankind have made to their deceased relatives in order to keep the memories of their loved ones alive. xcept for their artistic aspects, these gravestones are also noted for their ethnical, social and religious identity in the period they were made. Four grave structures were identified and recorded in Hamza Ağa Mosque located in Tire Center of İzmir province and they are subject to examination. The ornamental programs of these tombstones, the inscriptions and the sizes of the inscriptions were made together. First, these tombstones were filed by taking large-scale photographs. When performing epigraphic analysis, they are ordered based on hijri dates. These grave stones cover the westernization period of the Ottoman Empire extensively. During our studies, people's unconscious behaviors and natural conditions have caused devastation. Two tombstones were damaged by painting with lime. A tombstone is intact, others are worn and broken. The tombstones, which have an important place among our cultural assets, have begun to be destroyed together with the new resettlement projects of the local governments for various reasons. Therefore, the characteristics of the tombstones of Hamza Ağa Mosque (Yeniceköy) located in Tire Center were specified and the place in Turkish art was tried to be emphasized.

Keywords: Graveyard Stone, Mosque, inscription, OttomanTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn