Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1545
Toplam Ziyaret
: 1398159

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

Nesim SÖNMEZ
HACI BAYRAM-I VELΒ DE DİL VE EDEBİYAT
 
Anadolu topraklarında doğup büyüyen ve bayramiye tarikatının piri olan olarak kabul edilen Hacı Bayram-ı Veli, XIV. Yüzyılın ilk yarısında Orhan Gazi döneminde Ankara’da doğmuştur. Esas adı Numan bin Ahmed, lakabı ise “Hacı Bayram”dır. Hacı Bayram-ı Veli, Eserlerini Türkçe yazarak Türkçe kullanımının Anadolu’da yaygınlaşmasını önemli bir şekilde etkilemiştir. O, Anadolu’da dil ve kültür birliğinin sağlanması için Türkçe eserlerin yazılmasında, Leme’at ve Gülşen-i Raz gibi eserlerin Türkçeleştirilmesinde etkili olmuş kendisi de halkın anlayacağı dilden Türkçe şiirler yazmıştır. Türkçecilik akımı ile müritlerini etkileyen Hacı Bayram-ı Veli, onların özellikle Türkçe eserler vermelerini teşvik etmiştir. Hacı Bayram-ı Veli, şiirlerinde sade bir dil kullanmış ve konu olarak da lirik tarzını benimsemiştir. Ne var ki onun yazdığı şiirlerinin ancak bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Hacı Bayram-ı Veli de Yunus Emre gibi Hacı Bektaşi Veli’den etkilenmiş ve aynı tarzda şiirler yazıp söylemiştir. Biz, bu makalemizde Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatını takdim ettikten sonra onun şiirlerini dil ve edebiyat açısından değerlendirip“N’oldu Bu Gönlüm” adlı şiirinin tahlilini yapacağız.

Anahtar Kelimeler: Hacı Bayram-ı Veli, Dil, Edebiyat, Şiir, Mektup.Language and literature in Haci Bayram-i Velî
 
Hacı Bayram-ı Veli, born and grown up in the land of Anatolia and accepted as the sage of the sect of Bayramiye, was born in Ankara in the Orhan Gazi’s era. His real name is Numan bin Ahmed and his nickname is “Hacı Bayram”. Hacı Bayram-ı Veli, by writing his works in Turkish he affected Turkish writing in Anatolia significantly. In order to have the unity of language and culture in the writing of Turkish, and in the translation of Leme’at and Gülşen-i Raz into Turkish, he has been efficient and he wrote Turkish poems that people would understand. Hacı Bayram-ı Veli who affected the followers of the Turkisheness Movement, motivated them to produce Turkish works. Hacı Bayram-ı Veli, used a plain language in his poems and has adopted a lyric language in his poems. Unfortunately, a few of the poems he wrote exists today. Hacı Bayram-ı Veli also was like Yunus Emre affected from Hacı Bektaşi Veli and wrote his poems in the same style. Hacı Bayram-ı Veli used the nickname of the “Bayrami” in his poems. In this proceeding, we would like to focus on the language and literature of Hacı Bayram-ı Veli and examine his works of art in terms of language and literature.

Keywords: Hacı Bayram-ı Veli’in, Bayrami, Language, Literature, Islamic SufismTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn