Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 791
Toplam Ziyaret
: 1786828

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 46  Alan: Sosyal Bilimler

Abdulhadi TİMURTAŞ
HAC SEYAHATNAMELERİNDE ŞİİR: İBNU’T-TAYYİB EŞ-ŞARKΒNİN ER-RİHLETU’L-HİCÂZİYYE ADLI ESERİ ÖRNEĞİ
 
İslam öncesi dönemde, Araplar seyahat anılarını sözlü olarak iletmekle yetiniyordular, bu yüzden onları yazılı metinlere kaydetmediler. İslamiyet’in gelmesiyle Araplar devletleştiler ve yazı diline ilgi duyup bilgi ve kültürlerini yazılı metinlere dönüştürdüler. Böylece daha önce sözlü olarak anlatılan ve kuşaktan kuşağa geçen kültür, yavaş yavaş yazıyla tanıştı. Bunun üzerine, farklı amaçlar için yapılan yolculukların hatıraları, bulgular ve yolcuların yaşadığı olaylar, seyahat döneminden bu yana yazılı bir metin olarak ortaya çıkmaya başladı ve seyahatnameler ortaya çıktı. Farklı amaçlar için hazırlanan seyahatnameler arasında Hac Seyahat Turları öncü oldu. Arap edebiyatı hac seyahatlerinin örnekleri bakımından zengin olarak kabul edilir. İslam coğrafyasının pek çok yerinde, özellikle El-Mağribu-Arabî olarak bilinen Kuzey Afrika'da ve Andalus'ta örnekler bulmak mümkündür. Bu yolculuk isimleri, bazıları yazarın kendisi tarafından yazılmış çok sayıda şiir içerir. Öte yandan, baştan sona sadece ayetler olan az sayıda seyehatname örneği vardır. 1756 yılında ölen İbnu'l-Tayyib'e ait er-Rihletü'l-Hijāziyye, şiir ve beyitler açısından çok zengin bir malzemeye sahiptir. Bu örnek üzerinde seyahatnâmelerde nazım sanatı ve ilgili kasidelerin yer alış amacı ve kullanış biçimleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: hac seyahatnameleri, şiir, İbnu't-Tayyib eş-Şarkî, Hicaz.POETRY IN HAJ TRAVEL: IBNU’T-TAYYİB AL-SHARQI’S WORK TITLED ER-RİHLETU’L-HİJĀZİYYE
 
In the pre-Islamic period, the Arabs were contented of transmitting their traveling memoirs verbally so they were not recording them into written texts. With the arrival of Islam, Arabs became nationalized and interested in written language and transformed their knowledge and culture into written texts. Thus, the culture, which was spoken orally and passed from generation to generation, was introduced to writing slowly. Thereupon, the memories of the journeys made for different purposes, the findings, and the events which the passengers experience, had begun to appear as a written text form since the period of travel, and travelogues emerged. Among the travelogues prepared for different purposes, the Hajj Travel Tours have become the leading. It is possible to find examples in many parts of the Islamic geography, especially in North Africa which known as el-Mağribu’l-Arabî, and Andalus. In these travel books, there are many poems and sample couplets, some of which are written by the author himself. On the other hand, there are few examples of travelnâme, which are only verses from beginning to end. The er-Rihletu'l-Hijāziyye belonging to Ibnu't-Tayyib, who died in 1756, has a very rich material in terms of poetry and couplets. In this example, the purpose and usage of the verse art and the related odegals in travel books are tried to be put forward.

Keywords: hajj travel records, poetry, Ibnu't-Tayyib el-Sharq, Hijaz.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn