Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1261
Toplam Ziyaret
: 1399604

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 42  Alan: Sosyal Bilimler

Sevim Tuğba Arabalı Koşar, Fehime Yeşim Gürani
GÜNÜMÜZDE TEKSTİLİN MEKAN TANIMLAYICI OLARAK KAMUSAL ALANLARDA KULLANIMI
 
Günümüzde tekstil, kamusal alanlarda yapısal malzeme, mekan örtücü veya mekan yaratan eleman olarak kullanılmaktadır. Kamusal alanlarda yer alan bireysel ve toplumsal yaşamı kolaylaştıran, bireyler arası iletişimi sağlayan, mekana işlevsel ve estetik açıdan anlam kazandıran tekstil malzeme ile mekan yaratan elemanlar çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Bu elemanların kamusal alana kazandırılmasında sanatçıların katkıları oldukça fazladır. Sanatçılar tasarım anlayışlarını, oluşturulan yeni mekanlara yansıtırlar. Böylece, farklılaşan yeni kamusal alan, kentsel yaşamın birer parçası haline gelir. Tekstil malzeme ile oluşturulan mekanlar kentsel yaşamın sorunsal negatif yapısına, pozitif renkli alternatif önermeler sunarlar. Bu çalışmada, insana yakın bir malzeme olan tekstilin, günümüzde teknik olarak geleneksel ancak kullanım olarak farklılığını ortaya koyan, kamusal alanda gerçekleştirilen tekstil enstalasyon örneklerine yer verilmiştir. Kamusal alanda gerçekleştirdikleri sanatsal pratikleriyle dikkat çeken Toshiko Horiuchi Macadam ve Orly Genger’in mekan tanımlayan tekstil enstalasyonlarının sanatçı ve izleyici, eser ve izleyici arasındaki ilişkisi baz alınmıştır. Çalışmada, tekstilin kamusal alanda insanlar üzerinde işlevsel, estetik, psikolojik ve sanatsal anlamda nasıl bir etki yarattığı değerlendirilmiştir. Bu yönüyle çalışma zaman zaman görsel kültür okuması şekline dönüşmüştür.

Anahtar Kelimeler: : Tekstil Sanatı, Tekstil Malzeme, Mekan, Kamusal Alan, EnstalasyonCURRENT USES OF TEXTILE AS SPACE DEFINERS IN PUBLIC SPACES
 
Textile are currently employed as structural material and spatial covering and space creating processes in the field of public uses. The focus of the study is on elements which create spaces through textile material to facilitate individual and social life, allow for communication between people and provide whereabouts with functional and esthetical meanings in public areas. Contributions of artists to gain such elements for public spaces are quite enormous and precious. Artists project their own designing mentalities upon newly structured spaces. Public spaces which have thus been distinguished become an integrated part of urban living. These textiles created spaces present alternative positively colored prepositions for problematically negative urban structure. The present study focuses on examples of installation through textiles which are closely associated with human being and technically traditional but differently used in public areas today. The study considers as a basis the relations between artist, observer, work and textile installations by Toshiko Horiuchi, Macadam and Orly Genger whose artistic practices attract attention in public areas in forms of space - defining and determining elements. The study also assesses how textile creates functional, esthetical, psychologic and artistic influences on people, in terms of which it has occasionally turned into a visually cultural reading.

Keywords: Textile Art, Textile Material, Space, Public Spaces, InstallationTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn