Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 358
Toplam Ziyaret
: 1405113

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

Rahşan Fatma Akgül
Grafik Tasarımı Bağlamında Sanatçı Kitapları
 
20. yüzyıl sanat ortamının karakteristik özelliklerini tanımlayan birçok öncü, deneysel ve bağımsız hareket içinde gelişmiş, bir sanat formu haline gelen sanatçı kitapları, günümüz teknoloji ve sanat ortamında önemli değişimlerin somut estetik ürünleri olmuştur. Çok sayıda edebiyat ve sanat akımı, 1960 yıllardan sonra savlarını; yazının geleneksel anlatım yolunu kullanmadan, doğrudan sanat ürünü üzerinden açıklamayı seçmiştir. Araştırmanın amacı, çok tartışmalı bir alan olan sanatçıların kitaplarının kesin bir şekilde tanımlanması ya da tarihsel dökümünü sunmak değil; "sanatçıların kitapları" olarak kabul edilen estetik faaliyet alanının, grafik tasarımı bağlamında sanat dünyasına sunduğu estetik yenilikleri analiz etmektir. Çok sayıda örneğin ve tartışmanın yer aldığı, konu ile doğrudan bağlantılı bilimsel ve sanatsal çalışmaların incelemesi sonucu elde edilen bilgi; ortak savlar bağlamında rafine edilerek derlenmiştir. Sanatçıların kitaplarının ülkemizde yeterince ilgi görüp tartışılmadığı gözlemiyle bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Kültürel bir dönüşüm olarak, savaş sonrası dönemde sanatçı ve tasarımcıların, geleneksel medya formlarından ve katmanlardan yavaş yavaş uzaklaşıp değişimi arayan denemeleri; sanatla toplum arasında oluşmuş mesafeyi daraltma açısından da önemli bir rol üstlendi. Böylece sanatçı kitapları alanında görülen yeni tasarım olanakları, kitabın sanat nesnenin bir örneği olarak, toplumun erişimine sunulmasını sağladı.

Anahtar Kelimeler: Sanatçı kitapları, Grafik tasarım, Somut kitapArtısts' Books In The Context Of Graphic Design
 
Many avant-gardes, defining the characteristics of 20thcentury art environment have developed within experimental and independent movement, while the artist books, which have become a form of art, have become the concrete aesthetic products of significant changes within today’s technology and art environment. Many literary and art movements have preferred to explain their arguments directly through the art product, without the utilization of traditional expression method after 60s. The objective of this study is not to provide a final definition of the artists’ books, which is a quite controversial field, nor to present a historical run down, but rather it is to analyze the aesthetical innovations presented by the aesthetical sphere of activity, which is recognized as “books of artists”, to the World of art within the context of graphics design. The information obtained following the analyses on the scientific and artistic Works that are directly related to the respective subject with many examples and contro versions, has been refined and complied within the context of the mutual hypothesis. This study has been carried out upon the recognition of the fact that the books of artists do not draw considerable attention, and they are not discussed, neither. As a cultural transformation, the experimental works of the artists and designs during the post-war period, seeking to become distanced step by step from the traditional media forms and layers for reaching the changes have taken a critical role in terms of narrowing down the distance between the art and society. Hence, the new design opportunities recognized in the field of artists’ books have ensured the book to be presented for society to be accessed, as an example of art work.

Keywords: Books of Artists, Graphics design, Concrete bookTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn