Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 135
Toplam Ziyaret
: 1398478

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

Hasan ÇİÇEK, Hacı YILMAZ
GEZGİN ŞAİR/DÜŞÜNÜR: FEQIYÊ TEYRAN
 
Kendisini gezgin şair olarak niteleyen ve asıl adı Muhammed olan düşünür, edebiyat tarihinin kendine özgü metoduyla etkili olmuş şahsiyetlerinden biridir. Van Bahçesaraylı (Miks) olup, 16.yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başında Bahçesaray, Hizan, Cizre gibi yerlerde yaşamış/dolaşmış ve etkisini gittiği yerlere taşımakla kalmamış, şiirleri, aşkı ve efsaneleriyle bütün bir coğrafyada etkili olmuş ve ünlenmiştir. Kesin doğum tarihi belli olmamakla beraber, H.1041/M.1632 yılında öldüğü tespit edilen Muhammed, yaşadıklarının ve yaptıklarının etkisiyle Feqiyê Teyran olarak anılmıştır. Hakkında yeteri kadar bilimsel çalışma yapılmayan mutasavvıf düşünür, arkasından birçok eser ve efsanevi bir hayat bırakmıştır. Bu çalışma için düşünürün eserleri irdelenerek ve özellikle yaşadığı/gezdiği yerlerde düşünürle ilgili bilgileri olanların görüşleri toplanarak yapılmıştır. Bu çalışma ile onun eserlerinden ve hakkında bilgiye sahip olanlardan alınan bilgiler çerçevesinde yaşam öyküsü ve düşünceleri araştırılarak; yaşam öyküsüne ve düşüncelerinin tespitine bilimsel bir zemin oluşturulmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Feqiyê Teyran, Bahçesaray, Müküs, Hizan, Sinem, Cizre, Medrese, Edebiyat.A TARVELLER POET/WISE: FEQIYÊ TEYRAN
 
The wise whose real name was Muhammed and who called himself a traveller poet is a crucial person within in the history of literature because of his original way and works. He was from Bahçesaray, Van and he lived in the end of 16th century and in the begin of 17th century around Bahçesaray, Hizan and Cizre. He affected his around by his poems and became an welknown man with his love and extarordinary stories told about him. Although his birthdate is not clear, it is certainly known that he died in 1632. By his experiences and interesting adventures he was recalled as Feqiyê Teyran among the public. No satisfying researches have been fulfilled about him. As a sufic wise he has left many works and legendary life behind him. Through this presentation his works will be studied and given knowledge his life and what puclic has got about him. That’s why one of the aims of this research is to uncover the sheet on his life and his ideas by building a scientific basis.

Keywords: Key Words: Feqiyê Teyran, Bahçesarary, Hizan, Sinem, Cizre, Madrase, Literature.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn